stress stresshantering utbildning stress avspänning stresscoach

En utbildning i stresshantering med koppling till hur hjärna och nervsystem fungerar. Under utbildningen ligger fokus på att förmedla vetenskapligt grundad kunskap om hur vi fungerar vid stress samt att lära ut hur du tydligare kan stödja klienter i uppbyggnaden av återhämtningsförmågan. Utbildningen ges under två heldagar och innehåller teori samt egen praktisk träning och interaktiva och upplevelsebaserade moment.

Boka direkt

Vad utbildningen ger dig

Utbildningen uppdaterar och fördjupar dina kunskaper hur vi kommer ur stress och stressreaktioner och kopplar detta till dina egna erfarenheter av stresshantering samt hur du kan förfina användandet av konkreta verktyg för att möta och stödja återhämtningsförmågan. Fokus ligger på att få färdigheter att guida andra utifrån var i nervsystem och hjärna de just nu befinner sig. Samt att kunna förstå och säkrare kunna guida dig själv och andra samt kunna förmedla vad som händer i kropp och sinne vid stress respektive återhämtning.

För dig som

 • önskar effektivisera och förfina valet av dina stresshanteringsredskap för att förebygga och hantera stress i ditt privata liv eller i din yrkesroll
 • önskar kunna förklara vad som händer med dig själv och dina klienter på ett sätt som är förankrat i senaste forskningen kring stress, kunskap om hjärna och nervsystem
 • fördjupa din egen stresshanteringsprocess och därmed fördjupa dina klienters
 • önskar större säkerhet i arbetet med kroppens återhämtningsförmåga

Utbildningens innehåll

 • Fördjupad kunskap om hur nervsystemet – kropp, psyke, hjärna, stressreaktioner samt medveten närvaro samspelar och fungerar (senaste forskningen).
 • Hur stöttar du och optimerar den naturliga återhämtningsförmågan?
 • Hur arbetar du med: Mental stress – Känslomässig stress – Fysisk stress?
 • Vad behöver du som stresspedagog veta om stress orsakat av trauma?
 • Hur guidar du övningar med kunskapen om hur hjärnan och nervsystemet fungerar?
 • Vad är det i verktygen som fungerar vid stresshanteringen?
 • Hur arbetar du med ett nervsystem om det är aktiverat respektive kollapsat?
 • Stressrehabilitering – från A till Ö? Steg 1 – Den personliga processen.
 • Är det möjligt att ”prestera” utan prestation?
 • Varför är små steg så viktiga i arbetet med stresshantering?

Utbildningsledare

Utbildningen leds av Santoshi Pörner. Hon är aktiv som pedagog, diplomerad coach, rehabiliteringskonsult och hälsoutbildare. Hon har praktiserat och jobbat med mindfulness i över 20 år. Hon har också många års erfarenhet av arbete med stressproblematik och utbrändhet i både arbetslivsrehabilitering och i egen praktik. Hon har specialkompetens inom området trauma och fördjupad stresshantering med mindfulness som bas.

Kursdatum

Boka utbildning

Fördjupad Stresshantering för Avspännings- och Stresspedagoger

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 3 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 390 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.