Kursstarter
Stockholm: 2020-11-30
Malmö: Nya datum kommer inom kort

sverigehalsan utbildning i hedersrelaterat vald och patriark

Prospekt
Blankett för anmälan
Boka direkt

6 215 kr inkl. moms

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck både fysiskt och psykiskt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Det är ett stort samhällsproblem och regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Hedersrelaterat våld är också ett stort problem idag och det utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Det utövas oftast inte av en enskild man mot en enskild kvinna och både män och kvinnor utsätts. Det grövsta våldet är i regel välplanerat. Vi har idag en ökad kunskap kring vad heder är och hur vi skyddar de som utsätts.

Boka direkt

Vad utbildningen ger dig

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper kring arbetet med yttre och inre skydd för den utsatte inom såväl våld i nära relationer som vid utsatthet för hedersrelaterat våld. När den utsatte är säker i form av yttre skyddsanordningar tar arbetet kring det inre skyddet vid. Det är viktigt att stärka det inre skyddet för att minimera risken för att den skyddade fortsatt ska utsättas för hot och våld.

Utbildningens innehåll

 

DAG 1: Introduktion till hedersrelaterat våld och förtryck

 • Våld i nära relationer
 • Vad är heder?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Riskbedömning PATRIARK och SARA:SV
 • Fallbeskrivning
 • Att arbeta med yttre och inre skydd
 • Sårbarhetsfaktorer hos våldsutsatta
 • Normaliseringsprocess
 • Riskanalys och kartläggning

DAG 2 Utbildning i PATRIARK – Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor och pojkar under tonåren. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld. Utbildningen består av föreläsning och praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (bedömning av risk för hedersrelaterat våld).

Utbildningens upplägg

Två dagars utbildning bestående av föreläsningar och praktisk träning. Utbildningsmaterial och manual för riskbedömning ingår i priset.

Utbildare

Naska Ismail Sverigehälsan Heder Hedersrelaterat förtyck och våld patriark sara svNaska Ismail har tidigare arbetat som skyddskoordinator och gjort skyddsbedömningar på uppdrag av socialtjänsten. Idag föreläser hon om hedersrelaterat våld och förtryck och att arbeta med skyddade individer för att stärka deras inre och yttre skydd. Hon har arbetat med skydd av barn och unga men också med unga i kriminalitet och missbruk i över 12 år. Naska Ismail är certifierad utbildare i PATRIARK, SARA:SV och SARA-V3.

Datum

Kurskostnad

6 215 kr inkl. moms (var av en anmälningsavgift på 610 kr)

Boka utbildning

Hedersrelaterat våld och PATRIARK

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 6 125 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 610 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före utbildningens start.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.