Hur hittar vi och hjälper utsatta barn under pandemin sverigehälsan

Detta är ett webbinar för dig som arbetar med barn och familjer. Hur når vi de extra utsatta barnen under pandemin då övergrepp och våld tros öka? Konsekvenserna av Coronapandemin drabbar de redan mest utsatta familjerna och inte minst barnen. Våld och övergrepp mot barn tros öka till följd av en ökad stress i många familjer. Även om inte barnen alltid själva är utsatta så ökar även bevittnandet av belastande händelser. Lägg där till att samtliga i familjen kan känna oro och ångest inför de hälsorelaterade delar samt allt som pandemin kan komma att medföra.
Det ligger på samtliga aktörer som har kontakt med barn att uppmärksamma och åtgärda deras situation. I extrainsatt webbinar lyfter vi och behandlar dessa frågor som är högaktuella för alla som i sitt arbete möter barn, unga och familjer.

Dagens upplägg

Datum för webbinaret är 10 juni och dagen består av

Ett förmiddagspass kl. 10 – 12,
lunchpaus kl. 12 -13
och ett eftermiddagspass kl. 13 – 15

Sista anmälningsdag är den 3 juni 2020.

Kostnad för kursen är 1 125 kr inkl moms. Fakturering sker till angiven adress i samband med dagen för webbinaret.

Webbinaret kommer att genomföras under förutsättningen att vi har tillräckligt många anmälda. Anmälan är bindande.

Boka direkt
Boka din plats här!

Utbildare

johan waara familjebehnadling med kbtDetta webbinar leds av Johan Waara, leg. psykolog som tidigare arbetat som bland annat skolpsykolog och på BUP. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, lärare m.fl.), med särskilt fokus på kommunikation. Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Är du vidare intresserad av familjebehandling?

Under vår utbildning i Familjbehandling med KBT  lär du dig kartlägga, utreda och behandla problem som kan uppstå i familjer. Vi utövar också praktiskt övning i de verktyg som är nödvändiga för att komma framåt i utredning och behandling. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa de familjer du möter i ditt arbete.