Sverigehälsan presenterar en kurs för dig som effektivt och målinriktat vill arbeta med människor i kris. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja en människa ur en kris. Utbildningen omfattar tre dagar.

Boka direkt

Krisreaktioner är i regel normala reaktioner på onormala händelser, och med ett väl genomfört krisarbete förebyggs eventuella svårare reaktioner. Krisstöd syftar till att hjälpa individen att återställa balans och funktion.  Huvudfokus ligger på bemötande av en person i kris, när människan ställs inför svåra besked och stor omställning i livet.

Maria Lindhe och Jonas Nordström är kursledare både i Stockholm och Malmö.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som möter krisdrabbade människor i ditt arbete inom stödjande, behandlande, personalinriktade och serviceinriktade funktioner inom exempelvis sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem samt personal- och serviceorganisationer.

Prospekt

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja en människa ur en kris. Utbildningen omfattar tre dagar.

Inom psykologin menas med kris det reaktionsmönster som följer en händelse eller situation som överstiger personens nuvarande resurser och anpassningsmekanismer. Det finns internationellt vedertagna riktlinjer för krisstöd vid allvarliga händelser. En krisreaktion kan emellertid följa på flera olika händelser i livet. Kursens huvudfokus ligger på den typ av händelser och krisreaktioner som många yrkespersoner möter i sin yrkesvardag, när människan ställs inför svåra besked och stor omställning i livet.

Krisstöd syftar till att hjälpa individer i en krissituation att återställa balans och funktion för att minimera risken för svåra och mer långdragna besvär.  Stödet ska sättas in snabbt och syftar till att stärka individens inneboende resurser och underlätta återgång till vardagen.

Innehållsmässigt ger kursen en bred orientering, från både ett psykologiskt och ett neurobiologiskt perspektiv, på de centrala begreppen inom kris och trauma. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella krisreaktioner och sorg och berör bla:

 • vanliga reaktioner vid kris
 • vilka faktorer som påverkar reaktioner
 • coping och bemästringsstrategier
 • normal återhämtning efter kris versus utvecklandet av mer bestående besvär
 • hjärnans sätt att fungera under hot och stress
 • nervsystemet och kroppens försvarsreaktioner på stress och överväldigande händelser
 • motståndskraft och posttraumatisk tillväxt

Deltagaren lär sig identifiera och avskilja olika begrepp inom fältet krispsykologi och förstå vilka faktorer som påverkar individuella krisreaktioner. Kursens praktiska delar syftar till att vara förberedd på att bemöta och stödja människor genom olika sorters kriser. Ramar, vägledande principer och verktyg lärs ut för att hålla krisstödjande samtal på ett professionellt sätt. Avsnittet inbegriper praktiska råd för att möta människor i kris, sorg och smärta utan att själv färgas för mycket.

Om kursledarna

Maria Lindhe är leg. psykolog och arbetar som lärare på Arizona State University är hon utbildar inom psykologi och stresshantering. Hon arbetade tidigare som studierektor för specialistutbildningen för psykologer även som klinisk psykolog i privat och offentlig regi.

Jonas Nordström, PhD. MSc, är lärare på Arizona State University, Phoenix, USA, och har doktorerat i transpersonell psykologi. Jonas är f.d. reservofficer och har under flera år tjänstgjort i ett av Försvarsmaktens specialförband. Genom sin yrkeserfarenhet från Balkan och i Afghanistan har Jonas fått träning i och erfarenhet av att hantera akut kris, stress och svåra händelser.

INTERVJU

VILKA ÄR DET SOM GÅR KURSEN?
– Det är en bred publik av olika kontaktyrken. Alltså personer som i sitt yrke möter människor som av olika anledningar befinner sig i kris, till exempel på grund av olycksfall, brott, dödsfall eller sjukdomar. Ibland möter de klienterna i ett akut skede, andra gånger en tid efter själva händelsen.

– Vi pratar om hur man kan ge dessa människor ett gott bemötande. Vad som händer med en person som hamnar i kris, och hur man kan ta sig tillbaka i livet. Vad är det till exempel för skillnad mellan de som återhämtar sig på ett bra sätt och de som inte gör det? Eventuellt behöver dessa personer mer bedömning och behandling. Hur ska man då tänka och agera?

HUR ÄR STÄMNINGEN I KLASSRUMMET?
– Den är väldigt varm och fin. Man märker att det är ett ämne som berör. Även om de flesta är här i sin yrkesroll, kan ju alla relatera till kris, sorg och förlust.

Deltagarna delar med sig av olika historier, berättelser och exempel. I första hand professionella, men också privata sådana.

Kursdatum

Boka utbildning

Kris- och krisstöd

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad: 6 500 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 650 inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.