Boka direkt

Workshopens innehåll

Chefens roll är långt ifrån enkel. Förutom att driva verksamheten framåt ska denne också hantera personalens behov och de enskilda medarbetarnas utveckling. Konflikter på olika nivåer, motstridiga krav, kränkningar och andra situationer tar mycket tid och kraft. Resultatet kan bli att chefer kan känna sig uppgivna eller överväger att lämna sitt uppdrag.

Under seminariet kommer fokus att ligga på hur du kan hantera konfliktsituationer, antingen det handlar om motsättningar mellan medarbetare, konflikter i gruppen eller konflikter och svårigheter mellan medarbetare och chef. Vi tränar praktiskt tillsammans och du får med dig redskap som du kan använda direkt i ditt arbete.

Det finns naturligtvis inte bara en lösning på dina utmaningar. I seminariet diskuterar vi olika strategier och går igenom praktiska exempel med tillämpbara strategier.

Tid och plats

Workshopen erbjuds på plats hos Sverigehälsan:

Datum:
2019-09-26

Tid:
09:00-15:00

Vi kan även skräddarsy utbildningen och hålla den på plats hos er.

Utbildare

Jehoshua Kaufman är leg psykolog, leg psykoterapeut och av socialstyrelsen godkänd handledare. Han har tidigare arbetat inom BuP och psykiatrin men de senaste 20 åren byggt upp, drivit och varit verksam i företag som sysslat med rehabilitering och företagshälsovård.

Han är författare till flera artiklar och böcker inom områdena psykoterapi management och chefsstöd.

Kursdatum

Boka utbildning

Kurs i konflikt och konflikthantering – en praktisk workshop för chefer

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  2 100 kr + moms. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. Kursen kan också göras på plats hos er. Om ni beställer kursen direkt till er arbetsplats är priset 25 000 kr + moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.