Effektiv stresshantering för individer och företag – Onlinekurs med live-webinars

Önskar du effektiva redskap för att hantera såväl ditt arbete som din vardag? Vill du i din yrkesroll ha större kunskap om ohälsa kopplat till stress? Söker du tillämpbara, praktiska verktyg för stresshantering?

Sverigehälsan erbjuder nu en onlinekurs i stresshantering med KBT. Med hjälp av rätt verktyg kan vi lära oss att möta stress, motverka stressrelaterad ohälsa och förebygga stressrelaterade sjukskrivningar. Fokus under kursen ligger på att förmedla vetenskapligt grundad kunskap om hur vi fungerar kognitivt under stress samt att lära ut förebyggande åtgärder och verktyg som är direkt tillämpbara vid stressrelaterade tillstånd.

Sverigehälsan har genomfört insatser inom stress och stresshantering sedan 1998. Kursen leds av Johan Waara, leg psykolog.

Onlinekurs med 6 webinars

Kursen bedrivs med 6 webinars som du enkelt tar del av online. Du får även ett digitalt studiematerial som du kommer att ha stor nytta av både under och efter kursen.

Kursen innehåller även egen praktisk träning och interaktiva moment. Du som deltagare lämnar en reflektionsrapport som du sedan får återkoppling på.

Boka direkt

Kursprogrammet innehåller bland annat:

 • Stress, stressorer och dess omfattning
 • Vad som händer i hjärnan och kroppen vid stress
 • Hur tankar, känslor och beteenden påverkas
 • Hur vi bäst hanterar stress och stressorer
 • Vilka tidiga tecken på utmattning bör du leta efter
 • Hur du bäst förebygger utmattning

Kursen ger dig konkreta verktyg för att möta och hantera stress i din vardag. Dessa verktyg är förankrade i kognitiv beteendeterapi. Fokuset ligger på förebyggande åtgärder. Om du är osäker på om kursen passar dig eller människor i din omgivning är du välkommen att kontakta oss för rådgivning. Observera att kursen inte är någon ersättning för psykologisk behandling.

Är du intresserad av en fördjupad yrkesinriktad utbildning med fokus på stress och psykosocial arbetsmiljö är du välkommen att titta närmare på vår utbildning till Diplomerad Avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning.

Se vårt informationsevent om utbildningen!

I början av augusti höll kursledare Johan Waara ett informationsevent om kursens innehåll.

Kursledare

Johan Waara arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, personalvetare, läkare, jurister m.fl.), med särskilt fokus på kommunikation, ledarskap och organisation. Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Kursdatum

Boka utbildning

Kurs i Stresshantering med KBT

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 990 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften.
  Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.


  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 990 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften.
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.