Vad behöver man i skolan känna till för att kunna bemöta barn som har upplevt trauma? Hur kan vi inom skolans värld bättre förstå och bemöta barn och unga som drabbats av svåra händelser?

Föreläsningen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete inom skolan möter barn och ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser såsom utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor samt krig och flykt.

Målet är att höja kunskapsnivån om trauma och bemötande för att långsiktigt främja en hälsosam läkningsprocess hos barn och unga.

Boka direkt

Kursbeskrivning

Ett psykiskt trauma är resultatet av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så överväldigande känslor att dessa blir svåra att hantera. Traumatisering innebär ett avbrott i en individs utvecklingsprocess och kan komma att förändra hens förhållande till sig själv och omvärlden.

Forskningen visar att det finns två viktiga faktorer som påverkar vår förmåga till återhämtning och utveckling efter svåra livshändelser:

  • Upplevelsen av att någon har lyssnat och försökt att förstå är central
  • På vilket sätt man har blivit mottagen

Merparten av läkningsprocessen efter ett trauma sker i vardagliga miljöer såsom i hemmet och i skolmiljön. Alla som arbetar med traumatiserade barn och ungdomar kan bidra till att skapa en läkande miljö genom att praktisera traumamedvetet bemötande.

Kursen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete möter barn och ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser såsom utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor samt krig och flykt. Målet är att höja kunskapsnivån om trauma och bemötande för att långsiktigt främja en hälsosam läkningsprocess hos barn och unga.

Kursledare

Mostafa Hosseini är leg. psykolog, och utbildare i frågor som rör barn, unga och vuxna som har varit med om potentiellt traumatiska upplevelser. Han har tidigare arbetat med bland annat traumabehandling inom BUP, men håller idag utbildningar och föreläsningar kring ämnet över hela landet.

Tidigare har Mostafa även arbetat på Rädda Barnen med utbildningar inom kris och trauma. Mostafa har lång erfarenhet av att utbilda skolpersonal, personal inom socialtjänsten, personal inom polisväsendet, familjehemspersonal samt andra yrkesgrupper som möter personer som har varit med om potentiell traumatiserande händelser.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om traumalogi
  • Hur vi känner igen symptom på traumatisering hos barn och unga

Undervisningsform

Tre timmars föreläsning som blandas med praktiska övningar och filmvisning. Inga förkunskapskrav.

Kursdatum

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.