Vad behöver man i skolan känna till för att kunna bemöta barn som har upplevt trauma? Hur kan vi inom skolans värld bättre förstå och bemöta barn och unga som drabbats av svåra händelser?

Föreläsningen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete inom skolan möter barn och ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser såsom utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor samt krig och flykt.

Målet är att höja kunskapsnivån om trauma och bemötande för att långsiktigt främja en hälsosam läkningsprocess hos barn och unga.

Boka direkt

Kursbeskrivning

Ett psykiskt trauma är resultatet av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så överväldigande känslor att dessa blir svåra att hantera. Traumatisering innebär ett avbrott i en individs utvecklingsprocess och kan komma att förändra hens förhållande till sig själv och omvärlden.

Forskningen visar att det finns två viktiga faktorer som påverkar vår förmåga till återhämtning och utveckling efter svåra livshändelser:

 • Upplevelsen av att någon har lyssnat och försökt att förstå är central
 • På vilket sätt man har blivit mottagen

Merparten av läkningsprocessen efter ett trauma sker i vardagliga miljöer såsom i hemmet och i skolmiljön. Alla som arbetar med traumatiserade barn och ungdomar kan bidra till att skapa en läkande miljö genom att praktisera traumamedvetet bemötande.

Kursen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete möter barn och ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser såsom utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor samt krig och flykt. Målet är att höja kunskapsnivån om trauma och bemötande för att långsiktigt främja en hälsosam läkningsprocess hos barn och unga.

Kursledare

Mostafa Hosseini är leg. psykolog, och utbildare i frågor som rör barn, unga och vuxna som har varit med om potentiellt traumatiska upplevelser. Han har tidigare arbetat med bland annat traumabehandling inom BUP, men håller idag utbildningar och föreläsningar kring ämnet över hela landet.

Tidigare har Mostafa även arbetat på Rädda Barnen med utbildningar inom kris och trauma. Mostafa har lång erfarenhet av att utbilda skolpersonal, personal inom socialtjänsten, personal inom polisväsendet, familjehemspersonal samt andra yrkesgrupper som möter personer som har varit med om potentiell traumatiserande händelser.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap om traumalogi
 • Hur vi känner igen symptom på traumatisering hos barn och unga

Undervisningsform

Tre timmars föreläsning som blandas med praktiska övningar och filmvisning. Inga förkunskapskrav.

Kursdatum

Boka utbildning

Kurs i trauma och traumamedvetet bemötande för skolpersonal

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift: 1 600 kr exkl. moms. Vid samtidig anmälan av tre medarbetare eller fler från samma arbetsplats rabatteras kursavgiften med 20 procent.

  Kursen kan också genomföras på plats. Om ni beställer kursen direkt till er arbetsplats är priset 25 000 kr + moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.