Så skapar vi ett lågaffektivt bemötande i det dagliga arbetet – metoder och tillvägagångssätt.

Har du några frågor?
Ring 040-698 60 00
Boka direkt

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

I verksamheter möter vi ofta barn, unga och vuxna som saknar specifik diagnos men som har bekymmer med problemskapande och utmanande beteende. Ett lågaffektivt bemötande/förhållningssätt har därför blivit en standard för bemötande inom skolor, förskolor, behandlingshem och LSS-verksamheter bl.a.

Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Bo Hejlskov Elvén är den främsta företrädaren i Sverige av förhållningssättet. Han beskriver den filosofiska grundsynen som två centrala principer, ansvarsprincipen och kontrollprincipen, i kombination med hur vi ser på människan vi möter – vår människosyn.

 • Ansvarsprincipen – Den som tar ansvar kan påverka
 • Kontrollprincipen – Att ha kontroll över oss själva för att kunna lämna över den till andra
 • Vår syn på människan – Människor som kan uppföra sig gör det

LAB har sin utgångspunkt i klientens/elevens/brukarens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa möjlighet för dessa. Vi kan då minimera våld och självskada enbart genom ett ändrat arbetssätt. I en del utvärderingar har detta även visat sig innebära minskad sjukskrivning i omsorgen och bättre utveckling för patienter/klienter/brukare.

Sverigehälsans utbildningar i Lågaffektivt bemötande fokuserar på hur vi får till det önskade förhållningssättet i det dagliga arbetet. Vi erbjuder även implementeringsstöd och handledning i förhållningssättet.

Vill du veta mer?

Kontakt

Jeanette Johansson-Ånmark
Verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan AB

E-mail: jeanette.johansson-anmark(a)sverigehalsan.se
Tele: 0763-14 60 42

Kursdatum

Boka utbildning

Lågaffektivt bemötande i vardagen

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  4 650 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 450 kr ingår. Kostnader för eventuell litteratur tillkommer. Kursen kan också göras på plats hos er.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.