Kursstart
Malmö: 1-2 feb 2021

Utbildningskostnad: 4 650 kr inkl. moms
Boka direkt!

Har du några frågor?
Ring 040-698 60 00
Boka direkt

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

I många verksamheter möter vi ofta barn, unga och vuxna som har bekymmer med problemskapande och utmanande beteende. Ett lågaffektivt bemötande/förhållningssätt har därför blivit en vanligt förekommande inom skolor, förskolor, behandlingshem, psykiatri och LSS-verksamheter bl.a.

Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Bo Hejlskov Elvén är den främsta företrädaren i Sverige av förhållningsättet. Han beskriver den filosofiska grundsynen som två centrala principer, ansvarsprincipen och kontrollprincipen, i kombination med hur vi ser på människan vi möter – vår människosyn.

LAB har sin utgångspunkt i klientens/elevens/brukarens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa möjlighet för dessa. Vi kan då minimera våld och självskada enbart genom ett ändrat arbetssätt. I en del utvärderingar har detta även visat sig innebära minskad sjukskrivning i omsorgen och bättre utveckling för patienter/klienter/brukare.

Sverigehälsans utbildningar i LAB kommer ha sitt fokus på HUR vi får till förhållningsättet i det dagliga arbetet. För att lyckas med implementering av förhållningssättet krävs konkreta verktyg för personalen i det dagliga arbetet. Verktyg där personalen blir medveten om vad som händer med dem själva i olika situationer och sammanhang är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Vi väljer nu att inkludera Mindfulness och MSC i vår 2 dagar LAB-utbildning. Genom ökad medvetenhet år man redskap för självreglering och återhämtning.

Vi kan även koppla på implementeringsstöd och handledning i förhållningssättet.

Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri, behandling, skola och liknande och kommer ta upp följande delområden:

Grunderna i LAB

 • Vår syn på människan
 • Ansvarsprincipen
 • Kontrollprincipen

Verktygslådorna – hur omsätter vi LAB i det dagliga arbetat

 • Hantera, Utvärdera & förändra
 • Affektregleringsmodellen
 • Hur och när gör vi vad?
 • Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Här kan ni lyssna på vår utbildare i Lågaffektivt bemötande (LAB); Jeanette Johansson-Ånmark i podden Från Kaos till Klarhet där hon och Louise Ardoris går igenom vad LAB är och hur man gör.

Kursledare

Jeanette Johansson-Ånmark, verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan, har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har erfarenhet av arbete med personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet såsom tex Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jeanette har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års erfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där hon har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter. Hon är också utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogiklågaffektiv bemötande samt tydliggörande pedagogik.

Vill du veta mer?

Kontakt

Jeanette Johansson-Ånmark
Verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan AB

E-mail: jeanette.johansson-anmark@sverigehalsan.se
Tele: 0763-14 60 42

Utbildningskostnad

4 650 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 450 kr ingår.

Boka utbildning

Lågaffektivt bemötande

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  4 650 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 450 kr ingår. Kostnader för eventuell litteratur tillkommer. Kursen kan också göras på plats hos er.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.