Har du några frågor?
Ring 040-698 60 00
Boka direkt

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR), medkänsla och Mindful Self-Compassion (MSC) är evidensbaserade metoder som lär oss att integrera och fördjupa våra kunskaper och erfarenheter, ökar vår medvetenhet och vårt eget självomhändertagande. Studier gjorda i personalgrupper där man använder sig av Mindfulness visar goda resultat för såväl personal som brukare.

I många verksamheter möter vi ofta barn, unga och vuxna som har bekymmer med problemskapande och utmanande beteende. Ett lågaffektivt bemötande/förhållningssätt har därför blivit en vanligt förekommande inom skolor, förskolor, behandlingshem, psykiatri och LSS-verksamheter bl.a.

Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Bo Hejlskov Elvén är den främsta företrädaren i Sverige av förhållningsättet. Han beskriver den filosofiska grundsynen som två centrala principer, ansvarsprincipen och kontrollprincipen, i kombination med hur vi ser på människan vi möter – vår människosyn.

LAB har sin utgångspunkt i klientens/elevens/brukarens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa möjlighet för dessa. Vi kan då minimera våld och självskada enbart genom ett ändrat arbetssätt. I en del utvärderingar har detta även visat sig innebära minskad sjukskrivning i omsorgen och bättre utveckling för patienter/klienter/brukare.

Sverigehälsans utbildningar i LAB kommer ha sitt fokus på HUR vi får till förhållningsättet i det dagliga arbetet. För att lyckas med implementering av förhållningssättet krävs konkreta verktyg för personalen i det dagliga arbetet. Verktyg där personalen blir medveten om vad som händer med dem själva i olika situationer och sammanhang är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Vi väljer nu att inkludera Mindfulness och MSC i vår 2 dagar LAB-utbildning. Genom ökad medvetenhet år man redskap för självreglering och återhämtning.

Vi kan även koppla på implementeringsstöd och handledning i förhållningssättet.

Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri, behandling, skola och liknande och kommer ta upp följande delområden:

Grunderna i LAB

 • Vår syn på människan
 • Ansvarsprincipen
 • Kontrollprincipen

Verktygslådorna – hur omsätter vi LAB i det dagliga arbetat

 • Hantera, Utvärdera & förändra
 • Affektregleringsmodellen
 • Hur och när gör vi vad?
 • Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Mindfulness och medkänsla

 • Att observera vad som pågår inombords; tankar, känslor, fysiskt och beteende
 • Känsloreglering
 • Snabbare återhämtning från stress
 • Att observera utan att döma och värdera
 • Bemöta sig själv med mindre självkritik och prestation
 • Ökat självomhändertagande

Här kan ni lyssna på vår utbildare i Lågaffektivt bemötande (LAB); Jeanette Johansson-Ånmark i podden Från Kaos till Klarhet där hon och Louise Ardoris går igenom vad LAB är och hur man gör.

Kursledare

Jeanette Johansson-Ånmark, verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan, har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har erfarenhet av arbete med personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet såsom tex Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jeanette har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års erfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där hon har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter. Hon är också utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogiklågaffektiv bemötande samt tydliggörande pedagogik.

Katarina Lundblad, certifierad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och 99 Berättelser.

Vill du veta mer?

Kontakt

Jeanette Johansson-Ånmark
Verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan AB

E-mail: jeanette.johansson-anmark@sverigehalsan.se
Tele: 0763-14 60 42

Boka utbildning

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.