Kursstarter
Stockholm: 2020-10-15
Malmö: 2020-11-11

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en persons motivation och åtagande till förändring. Vår MI-utbildare Isabella Miulus som också utbildar i vår MI-utbildning har under sina yrkesverksamma år som utbildare och metodhandledare sett en tradition av att metoder inte fullföljs och implementeras ordentligt. Detta trots att man valt att ha metodhandledning så har det inte alltid hjälpt.

I de fall det har fungerat och fått bra utslag har det alltid funnits någon på arbetsplatsen som har brunnit lite extra för metoden. Därför vill vi utbilda personer ute på verksamheter till MI-stödjare. Isabella Miulus leder denna utbildning, hon är erfaren MI-tränare och medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Denna utbildning är två dagar. Vi repeterar kort grunderna i MI för att sedan koncentrera oss på själva arbetet det innebär implementera metoden i en verksamhet.

Vi kommer arbeta utifrån följande frågeställningar:

 • Hur kan jag motivera en negativ personalgrupp?
 • Hur kan jag hjälpa folk att implementera metoden?
 • Vilket stöd behöver jag från min chef för att implementera metoden?
 • Vilken tidsåtgång krävs för att implementera metoden?
 • Hur kan jag hålla mig uppdaterad för att upprätthålla arbetet med metoden?

Alla deltagare får också material som räcker till 12 träffar med den grupp man stöttar i att implementera MI (förslagsvis på sin egen arbetsplats). Materialet innehåller övningar och diskussionsfrågor. Vi kommer att gå igenom hur materialet är tänkt att användas och hur man kan lägga upp varje träff. Det som krävs för att gå denna utbildning är att man har genomgått en fullständig grundkurs i MI och att man har ett intresse och goda kunskaper i metoden.

MI en effektiv samtalsmetod och ett förhållningssätt med tro på människors egen förmåga

Motivational Interviewing, eller Motiverande Samtal som det heter på svenska, är en effektiv samtalsmetod för att hjälpa personer till förändring. Det gör man genom den specifika samtalstekniken i MI och den grund metoden vilar på, MI-andan.

Boka direkt

Utbildningens innehåll och upplägg

Teori varvas med praktik

I vår MI-utbildning varvas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med fallbeskrivningar och filmer med exempel på MI-konsultationer.

Två dagar utbildning och material till 12 träffar med grupp att stötta i MI

Föreläsningar varvas med teori, diskussioner och praktiska övningar. Metodstödjarkursen består av två sammanhängande dagar.

Kurslitteratur och kursintyg

Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg. Alla deltagare får också material som räcker till 12 träffar med den grupp man stöttar i att implementera MI.

Lärare

Lärare i MI metodstödjarkursen är Isabella Miulus.

Om kursledaren

Isabella Miulus

Isabella Miulus jobbar som utbildare, metodhandledare och (A)CRA-terapeut. Isabella är certifierad (A)-CRA-terapeut, och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är svensk översättare av den amerikanska (A)-CRA-manualen, som kom ut i augusti 2018. Hon har tidigare jobbat inom psykiatrin, socialpsykiatrin, på SiS och på behandlingshem.

Kursdatum

Utbildningskostnad

5 900 kr inkl moms, varav anmälningsavgift 600 kr. Fakturering sker i samband med kursstart.

Boka utbildning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 5 900 kr inkl moms, varav anmälningsavgift 590 kr. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 5 900 kr inkl moms, varav anmälningsavgift 600 kr. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften.
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.