Ny kompetensutveckling för dig som arbetar med människor!
Sverigehälsan presenterar en ny kurs som bygger på ny forskning inom självmedkänsla. Kursen lämpar sig både för professionellt bruk och för personlig utveckling. Kursen utvecklar din självmedkänsla, medkänsla och empati. Kursen omfattar teori och praktisk träning och bedrivs under två dagar.

Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Metoden bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet, medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self har goda effekter vid oro,ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress.
Forskning visar att Mindful Self Compassion, självmedkänsla gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org 

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbasrad metod för att återhämta och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. 

Boka direkt

Kursens syfte

Kursen ger dig kunskap och praktisk träning inom självmedkänsla, MSC. Vi introducerar dig till teori och forskning inom området och går igenom och prövar grundläggande övningar med ett tydligt fokus på övningarnas syfte och intention. Kursens syfte är att ge dig praktisk kunskap inom självmedkänsla som du kan använda varje dag i din yrkesutövning och i ditt övriga liv.

För vem

Kursen kan bidra positivt i alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra. Kursen är användbar för alla som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom t ex vård och omsorg, socialt behandlingsarbete, individualterapi, HR och ledarskap eller inom pedagogiskt inriktat arbete.

Vad kan kursen bidra med?

Forskning i självmedkänsla har bl.a. skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskning visar också hur träning i självmedkänsla ökar livsstillfredställelse, glädje, tacksamhet, nyfikenhet, självförtroende. Träningen bidrar till bättre coping och mental återhämtning, t.ex. vid stress. Träning i självmedkänsla ger den känslomässigt stödjande miljö som behövs för att förändras, växa och se klarare.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu

Några områden där självmedkänsla kan bidra positivt är:

I arbetet med personal och medarbetare på din arbetsplats.

Självmedkänsla påverkar vår motivation och bidrar till ett öppet tryggt arbetsklimat, ökad kreativitet och arbetsglädje, någonting som främjar samarbetet vid stress och höga krav. Många av oss betraktar självkritik som ett effektivt sätt att utvecklas men i själva verket bidrar självkritik i högre grad till stress än till utveckling. Forskning har också visat förbättrad återhämtningsförmåga vid stress, misslyckanden, kronisk smärta och trauma.

I samtal och behandling

Vänlighet och värme i samtalet bygger våra inre resurser och vår tillit. Du fördjupar din förmåga att lyssna med empati, acceptans och förståelse.

För din personliga utveckling

Självmedkänsla bidrar till att medvetandegöra och minska självkritik och ökar vår medkänsla. Detta ger ökad inre tillit och trygghet och kan bidra till att minska känslor av skam och skuld.

Hur kan kursen användas?

 • För att motivera dig själv med uppmuntran istället för med kritik.
 • För att hantera svåra känslor med större lätthet.
 • För att återhämta dig snabbare, resiliens och skapa inre balans

Många inom vårdande yrken drabbas av s.k. empatitrötthet och träningen i självmedkänsla har i forskning visat sig förebygga detta. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Självmedkänsla ökar din förmåga att:

 • Möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik.
 • Hantera svåra känslor, både egna och andras.
 • Möta och hantera svåra och problematiska relationer.

Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Kursledare

I Malmö leds utbildningen av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och 99 Berättelser.

I Stockholm leds utbildningen av Camilla Sköld, leg Sjukgymnast och med. dr i neurovetenskap. Camilla är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMS, och lärare i MBSR via Center for Mindfulness i USA. Hon undervisar både på Center for Mindfulness i Sverige och i USA och är också kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet.

Tider

Kursdagarna pågår från kl. 9-16.

Här förklarar Katarina Lundblad och Camilla Sköld mer om Mindful Self-Compassion:

Vad är Självmedkänsla, Mindful Self Compassion?

Självmedkänsla är ett sätt att möta tex självkritiska tankar, och känslor av otillräcklighet med vänlighet, värme, förståelse så att vi kan lugna och trösta oss själva när vi har ont eller känner oss sårade. Självmedkänsla ger oss den trygghet som behövs för att öppna sig för och acceptera smärtsamma känslor så att de kan läkas. Vi ger oss själva medkänsla inte för att känna oss bättre utan för att vi har det jobbigt.

Hur skiljer sig detta från Mindfulness?

I mindfulness fokuserar vi främst på att vara medvetet närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppsförnimmelser och i självmedkänsla fokuserar vi främst på hur vi relaterar till oss själva när vi har det utmanande. Mindfulness gör oss medvetna om vår smärta och stress så att vi har möjlighet att välja att möta oss själva med värme, medkänsla och kärleksfullhet.

Vilken nytta kan man ha av kursen?

Många inom vårdande yrken drabbas av s.k. empatitrötthet och träningen i självmedkänsla har i forskning visat sig förebygga det. Forskningen har också visat förbättrad återhämtningsförmåga vid akademiska misslyckanden, skilsmässa, kronisk smärta och trauma tex.  PTSD.

Du ökar din förmåga att:

 • möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik
 • hantera svåra känslor både egna och andras
 • möta och hantera svåra och problematiska relationer

Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Hur går det till på kursen?

Kursen är upplevelsebaserad introduktion där praktik varvas med teori och reflektion.

Vidare läsning – externa länkar

Artikel i Huffington av Professor Kristin Neff, en av grundarna till Mindful Self-Compassion (engelska):

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka utbildning

Introduktion i självmedkänsla, Mindful Self-Compassion

 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Kurskostnad: 4 800 kr inkl. moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart.
  Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.