Vår utbildning i Mindful Self-Compassion, Självmedkänsla, riktar sig till professionella som arbetar med samtal och människors utveckling och hälsa. Utbildningen är användbar för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra. Utbildningen utvecklar din förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi och du lär dig arbeta med svåra känslor som till exempel skam, självkritik, prestationsångest och otillräcklighet.

Du lär dig utveckla tillit och motståndskraft, resiliens, hos dina patienter/klienter/brukare och dig själv. Aktuell forskning visar att självmedkänsla förebygger empatitrötthet och att det är en färdighet vi kan träna och utveckla precis som med fysiska muskler. Forskning visar tydligt att självmedkänsla gynnar motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer villiga att försöka igen.

Mindful Self-Compassion (MSC) eller Självmedkänsla, är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessorn Kristin Neff och psykologen och psykoterapeuten Christopher Germer. Metoden bygger på modern hjärnforskning och på mindfulnessbaserad stressreduktion med inslag av anknytningsteori. Mindful Self Compassion passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self Compassion har goda effekter bl a vid vid oro, ångest, nedstämdhet och stress.

Forskning visar att Mindful Self Compassion gynnar vår återhämtning bidrar till inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.

Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org

Boka direkt

Utbildningens syfte

Utbildningen varvar praktisk träning med teori inom självmedkänsla, MSC. Du får också ta del av aktuell forskning. Målsättningen är att ge dig praktisk erfarenhet och kunskap inom självmedkänsla som du kan använda i din yrkesutövning och i din vardag. Forskning visar att övande i Mindful Self-Compassion minskar bland annat ångest, depression, prestationsångest, perfektionism och skam. Självmedkänsla ökar vår copingförmåga och mentala återhämtning vid stress.

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom till exempel samtalsterapi, primärvård, psykiatri, socialt behandlingsarbete eller inom pedagogiskt inriktat arbete. Utbildningen är användbar för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

I kursen ingår:

 • verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning
 • att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik
 • verktyg för att reglera svåra känslor med ökad tillit
 • att förstå och sätta ord på känslor och tankar (mentalisering)
 • att hantera utmanande relationer, både gamla och nya
 • grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem
 • att utveckla motståndskraft och återhämtning

Vad kan utbildningen bidra med?

Forskning i självmedkänsla har bland annat skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskningen visar att självmedkänsla gynnar både motivation, motståndskraft, återhämtning och välbefinnande. Rädslan för att misslyckas minskar och vi blir mer villiga att försöka igen.

Du får praktiska verktyg att använda i möten med patienter/klienter/brukare och medarbetare. Vi övar oss i att stanna i närvaro med oss själva när vi möter andra, vilket fördjupar lyssnandet och alliansen. Utbildningen är användbar i yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

Självmedkänsla påverkar vår motivation och bidrar till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat. Med ökad trygghet ökar vår känsla av gemenskap, kreativitet och arbetsglädje. Självmedkänsla hjälper dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik, och att hantera svåra känslor samt svåra och problematiska relationer.

Fler deltagare

Programmet bygger på Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och modern hjärnforskning. Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.

Läs mer: www.umassmed.edu

Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Kursledare

I Malmö leds utbildningen av Katarina Lundblad, certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Interpersonal Mindful Program och har flera års erfarenhet av att leda utbildningar i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar bland annat skrivit ”Fri från stress med mindfulness”, ”Mindful Eating, med mindfulness, compassion och KBT”.

I Stockholm leds utbildningen av Camilla Sköld, leg Sjukgymnast och med. dr i neurovetenskap. Camilla är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMS, och lärare i MBSR via Center for Mindfulness i USA. Hon undervisar både på Center for Mindfulness i Sverige och i USA, och är kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet.

Intervju med Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Mindful Self Compassion kan beskrivas som ett varmhjärtat sätt att möta oss själva när det är utmanande och svårt. Metoden har sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, compassion och kärleksfull vänlighet med inslag av anknytningsteori. Det ger oss mod att se våra mänskliga tillkortakommanden, att motivera oss med självmedkänsla istället för kritik och att möta oss själva och andra med värme och omsorg. Självmedkänsla är en inre resurs som kan kultiveras och stärkas.

När vi kritiserar oss själva uppfattar hjärnan det som ett hot vilket ger ett stresspåslag som aktiverar våra överlevnadsstrategier. Självkritik har tydliga samband med stress och psykisk ohälsa. Mindful Self Compassion är en inbjudan till en mer stöttande och vänlig inställning till sig själv.

Kristin Neff, psykologiprofessor och en av grundarna till Mindful Self Compassion, Självmedkänsla ger denna förklaring:

”Att när vi lider, ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon vi verkligen älskar”.

Hon nämner tre komponenter i Självmedkänsla:

Allmänmänskligt
Vetskapen om att svårigheter och motgångar är något som drabbar alla människor.

Kärleksfull vänlighet
övning i att känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt.

Mindfulness
Övning i att se svårigheter utan att översköljas av dem. Att varken stänga av svåra känslor eller att dränkas av dem.

Hur skiljer sig detta från Mindfulness?
I mindfulness fokuserar vi främst på att vara medvetet närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppsförnimmelser och i självmedkänsla fokuserar vi främst på hur vi relaterar till oss själva när vi har det utmanande. Mindfulness gör oss medvetna om vår smärta och stress så att vi har möjlighet att välja att möta oss själva med värme, medkänsla och kärleksfullhet.

Andra saker man lär sig i kursen?
Du lär dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik, hantera svåra känslor – egna och andras, och att möta och hantera svåra och problematiska relationer. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Mindful Self-Compassion : Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv (2019)

Författare: Kristin NeffChristopher Germer
Artiklar:
Why Women Need Fierce Self-Compassion: An Essay by Kristin Neff

Artikel i Huffington av Professor Kristin Neff, en av grundarna till Mindful Self-Compassion (engelska): Why Caregivers Need Self-Compassion

Agneta Lagercrantz i Modern Psykologi

Frustrationen av att inte räcka till är gigantisk – SVD

Ny metod lättar det dåliga samvetet hos vårdpersonal – SVD

Att inte hinna med sliter ont på min själ – SVD

Odla din självmedkänsla – Modern Psykologi

Självmedkänsla för chefer och ledare – Arbetsliv

Självmedkänsla gör att chefen orkar – Prevent

Chefer behöver kunna styra sin empati – Prevent

Mindful Self-Compassion – Introduktion i självmedkänsla

Därför behöver vårdgivare professionella och privata Mindful Self Compassion – Huffington Post

Medkänsla och Empati är inte samma sak – Forskning & Framsteg

De vill få oss att sluta hacka på oss själva, DN

Vad är självmedkänsla – SVD

Vara snäll mot sig själv, ett sätt att bli klok – SVD

Medkänsla minskar stressen som anhörig – SVD

Compassion not soft skill – Institute for Mindful Leadership

Forskningsartiklar:
A Pilo Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful Self-Compassion Program

Self-Compassion in Clinica Practice

Kristin Neffs hemsida med mycket forskning, se länk www.self-compassion.org

Hemsida: center for mindful selfcompassion www.centerformsc.org

Boktips:
The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and EmotionsChristopher Germer, PhD

Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind Kristin Neff, PhD

The power of self-compassion, Mary Weldford, Paul Gilbert

Självmedkänsla : hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra av Agneta Lagercrantz

Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson Sofia Viotti

Boka utbildning

Grundutbildning i Mindful Self-Compassion (MSC) – Självmedkänsla (2 dagar)

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Kurskostnad: 4 800 kr inkl. moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart.
  Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.