NPF-säkring av din verksamhet eller skola. En tredagarskurs hos Sverigehälsan.

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och som vill ha verktyg för att bygga en fungerade vardag, tillvaro eller lärmiljö runt individen. Under dessa dagar fokuserar vi på vad vi behöver göra och varför vi behöver anpassa i det dagliga. Detta mynnar sedan ut i hur vi ska göra med praktiskt material som du kan använda dig av i ditt att arbete med barn, unga, vuxna och familjer i skola, vård, omsorg och behandling.

I genomsnitt 5-7 % av befolkningen i Sverige har en Neuropsykiatriska Funktionsnedsättning (NPF). Oftast konstaterar vi att en enskild person har tex ADHD – utan att göra några anpassningen under dagen. Detta handlar oftast om att vi saknar verktyg och redskap för hur vi ska anpassa. Klarar er verksamhet av att ge personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) det stöd och de anpassningar som de behöver för en fungerande tillvaro?

Vi vet också att det finns en överrepresentation av barn och ungdomar med NPF på HVB-hem och institutioner. 7 av 10 barn placerade på Statens institutioner (SiS) har någon form av psykiatrisk diagnos. Vi vet också att det finns en överrepresentation av individer med NPF inom missbruksvården, den psykiatriska vården samt inom kriminalvårdens institutioner.

Vi vet att det gör en skillnad när vi anpassar det dagliga stödet efter de människor som behöver det lilla extra. Vi vet också att tidiga insatser har den bästa effekten. Vi vet att vi med detta förhindrar och förebygger mycket mänskligt lidande genom att vi hjälper enskilda att få en bättre fungerande vardag.

Vi erbjuder NPF-säkring av er verksamhet – tillsammans vi skapar trygga och goda miljöer i er verksamhet. Insatsen avser utbildning och implementeringsstöd inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), tydliggörande pedagogik, pedagogiska hjälpmedel samt lågaffektivt bemötande.

Boka direkt

Kursdatum

2019-11-06
2019-11-07
2019-12-05

Utbildningen kan även ges som uppdragsutbildning i form av tre heldagar alternativt sex halvdagar. Vi erbjuder även implementeringsstöd efter utbildning: 2-3 timmar vid 10-12 tillfällen i form av handledning kopplat till individärende.

Säkringen anpassas utifrån ert uppdrag, era styrdokument, föreskrifter och behoven hos de människor ni möter i det dagliga arbetet och innehåller tre områden.

Utbildningsupplägg

Kunskap och förståelse om/för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Generella kunskaper om diagnoskriterier och vilka svårigheter som kan uppstå i vardagen.

Kunskap och förståelse om/för individen – För att kunna bygga ett dagligt stöd/anpassningar krävs det en kunskap
om varje individ man möter. Ni får tillgång till en rad kartläggningsverktyg att använda på just individnivå – för
att säkerställa att ert stöd hamnar på rätt nivå – exempelvis vad det innebär för Kalle, Olle, Lisa, Muhamed att ha ADHD, vilka triggers finns hos individen och hur yttrar sig stress osv.

Tydliggörande pedagogik – tillgänglig lärmiljö – utifrån ovan nämnda kunskapskällor kan vi nu skapa ett dagligt stöd
som är anpassat för den enskilde individen. Vi tittar på olika hjälpmedel, kommunikationsverktyg och stödsystem. Vi tittar i er miljö för att se om och hur vi ska säkerställa anpassning av denna. Tillsammans går vi en rond i era lokaler/er miljö för att se om något i miljön är funktionshindrande. Vi sanerar miljön från störande intryck.

Vill du veta mer?

Kontakt

Jeanette Johansson-Ånmark
Verksamhetsutvecklare Sverigehälsan AB

E-mail: jeanette.johansson-anmark(a)sverigehalsan.se
Telefon: 0763-14 60 42

Boka utbildning

NPF och tydliggörande pedagogik

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  7 900 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 790 kr ingår. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. Kursen kan också göras på plats hos er.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.