Praktisk stresshantering för dig som arbetar med människor
Har du några frågor?
Ring 040-698 60 00
Boka direkt

Personer i kontaktyrken utgör en riskgrupp för stress och utmattningsrelaterade besvär. Många har valt sitt yrke utifrån en önskan att hjälpa andra och göra gott. Ett empatiskt förhållningssätt tillsammans med exponering för lidande och maktlöshet kan emellertid bli belastande. Vi vet också att det goda mötet kräver både närvaro och medkänsla för att bli bra.

En medarbetare som är nära utmattning riskerar stänga av empatin eller själv bli överbelastad. Med ett kunskapsbaserat förhållningssätt kan man tillämpa verktyg för att hitta bättre balans och sätta gränser i arbetet genom acceptansstrategier och regelbundna hållbarhethetsrutiner för att förebygga stress och emotionell utmattning.

För dig som

I ditt arbete möter människor och vill ha strategier för stresshantering. Du kanske jobbar inom socialtjänsten, omsorgsvården, hälso- och sjukvården eller inom någon typ av myndighet. Även privatpraktiserande terapeuter och kroppsbehandlare utgör tilltänkta grupper.

Vad utbildningen ger dig

Det är upplevelsebaserad utbildning där du får hjälp att etablera dagliga hälsorutiner för hantering av stress. Innehållet är valt för att adressera de utmaningar kontaktyrken innebär och ge dig förutsättningar att ta eget ansvar för din hälsa och hållbarhet i yrket. Användbara strategier och verktyg lärs ut och efterföljs av reflektion och teori.

Innehåll

Praktiska övningar som adresserar balans på ett mentalt, emotionellt och kroppsligt plan:

 • Tankar: övningar i acceptans, meditation och självmedkänsla
 • Känslor: övningar i kroppsnärvaro för emotionell medvetenhet
 • Kropp: övningar i stretch, pressur och kroppsmeditation

Övningarna hämtas från och inspireras av KBT, ACT, Yoga, Mindfulness eller grundforskning inom psykologi, anatomi och neurobiologi. Du får förutsättningar att själv sätta ihop sin egen rutin för att dagligen reglera ner stressresponsen efter en aktiv dag, återställa nervsystemet till balans och över tid öka ens motståndskraft mot livets oundvikliga utmaningar. Dessa följs av teori om:

 • Neurologiska försvarsreaktioner vid stress
 • Stressens effekter på kropp, muskler och bindvävnad
 • Affektsmitta och emotionellt management
 • Gränssättning i arbetet och professionellt förhållningssätt
 • Acceptansstrategier
 • Strategier för beteendeförändring

Upplägg

Två heldagar upplevelsebaserad utbildning. Det här är en öppen utbildning som också kan skräddarsys för din arbetsgrupp eller arbetsplats. Välkommen att kontakta oss för en dialog kring behoven på er arbetsplats.

Om kursledarna

Maria Lindhe är leg. psykolog och arbetar som lärare på Arizona State University är hon utbildar inom psykologi och stresshantering. Hon arbetade tidigare som studierektor för specialistutbildningen för psykologer även som klinisk psykolog i privat och offentlig regi.


Jonas Nordström, PhD. MSc, är lärare på Arizona State University, Phoenix, USA, och har doktorerat i transpersonell psykologi. Jonas är före detta reservofficer och har under flera år tjänstgjort i ett av Försvarsmaktens specialförband. Genom sin yrkeserfarenhet från Balkan och i Afghanistan har Jonas fått träning i och erfarenhet av att hantera akut kris, stress och svåra händelser.

Kursdatum

Så går du vidare

Efter utbildningen finns det möjlighet till uppföljning och handledning. Denna kontakt sker i första hand över nätet och avser stöd i implementering och omsättande i praktik.

Boka utbildning

Praktisk stresshantering för dig som arbetar med människor

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  4 800 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 480 kr ingår. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.