Kursstart
Distans: 2020-10-14

Självomhändertagande och självmedkänsla – vid kris och ökad stress

1875 kr inkl. moms
Boka direkt!

Stress drabbar oss alla i olika utsträckning. Det är naturligt och i måttliga doser till nytta när vi ska koncentrera oss och genomföra krävande uppgifter. Den kris vi just nu befinner oss i innebär ökad stress i arbetslivet för många arbetsgrupper. Många upplever också hög stress på det privata planet. Att ge sig själv möjlighet att medvetet pausa, hantera och möta yttre såväl som inre stress är i dessa tider otroligt viktigt.

Fastnar man i ett konstant högt stressläge som inte åtföljs av tillräcklig återhämtning är det väldigt slitsamt för oss, både psykiskt och fysiskt. Under denna onlinekurs på tre tillfällen á två timmar får du enkla konkreta verktyg att applicera direkt i ditt arbete och privatliv. Dessa hjälper dig att öka återhämtningsförmågan genom att aktivera trygghetssystemet även under kris och stress. Det är viktigt för att förebygga vårdgivartrötthet, empatitrötthet och utmattning som orsakas av långvarig stress.

Stort fokus under denna kurs ligger på hur vi hanterar det som händer inom oss. Då vi inte alltid kan påverka och förändra vad som händer runt omkring oss vänder vi oss under denna kurs inåt. Det vi kan påverka är hur vi förhåller oss till den situation vi befinner oss i och hur den påverkar oss. Det kan handla om känslor, tankar och grubbel som leder till psykiska besvär. Vi övar oss därför i självomsorg, acceptans, att lyssna inåt och att sätta yttre och inre gränser.

Kursens upplägg

Vid två digitala kurstillfällen i realtid lär vi oss konkreta verktyg, metoder och förhållningssätt för att motverka ohälsosam stress, främja återhämtning och hitta strategier för självmedkänsla och självomhändertagande. Under dessa dagar är det mycket fokus på kortare övningar för att pausa medvetet.

Första tillfället

 • Vi lär oss att pausa medvetet
 • Möta stressande tankar på jobbet/vardagen
 • Hjärnan är byggd för hot: om hotsystemet och överlevnadsstrategier
 • Koppling mellan stress-tankar-känslor-kropp-beteende
 • Öva attityden att inte döma och värdera
 • Minska självkritik
 • Vikten av att veta om vad jag upplever här och nu – Medveten närvaro
 • Hur aktiverar vi trygghetssystemet
 • Hur kan vi använda vår röst och vår kropp för att väcka lugn och trygghet
 • Att vara lyhörd och lyssna på kroppen och våra gränser
 • Vi övar attityderna nyfikenhet, acceptans och att släppa taget

Andra tillfället

 • Vikten av att möta sig själv med vänlighet och värme
 • Vikten av att möta sig själv medvetet med självmedkänsla och ställa sig frågan ”Vad behöver jag just nu?”
 • Hur vi kan gå från stress till självomhändertagande och återhämtning
 • Hur möter vi känslor på jobbet/i vardagen
 • Hur möter vi jobbiga känslor utan att bli översköljda
 • Att möta motstånd med nyfikenhet och acceptans
 • Praktiska övningar mitt i stress och oro – Börja använda medveten närvaro och självmedkänsla här och nu

Mindful Self-Compassion (MSC) – självmedkänsla, är ett banbrytande program skapat av Kristin Neff, docent i pedagogisk psykologi och Christopher Germer, psykolog och psykoterapeut. Metoden bygger på modern hjärnforskning och på MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion), kärleksfull vänlighet och anknytningsteori. MSC passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag och det har visat sig ha goda effekter vid exempelvis oro, ångest, nedstämdhet och stress. Forskning visar att medkänsla lönar sig för organisationer och skapar trygghet och hållbarhet i alla led. Effekten brukar kassas compassioneconomics.

Forskning visar också att MSC gynnar vår återhämtning och bidrar till inre styrka, trygghet och välbefinnande. Det ökar också vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Läs mer på Center for Mindful Self-Compassion.

Click edit button to change this code.
Boka direkt

Kursen leds av

Katarina-Lundblad-sverigehälsanDenna onlinekurs leds av Katarina Lundblad. Katarina är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, certifierad lärare i MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Hon är grundutbildad i psykoterapi, lärare i Mindful Self-Compassion (MSC) och Interpersonal Mindful Program, utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), och Mindful Eating och har omfattande erfarenhet av att leda utbildningar. Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar har Katarina skrivit flera böcker om mindfulness. Läs mer om Katarina här.

Kursdagar

Kursdatum för Självomhändertagande och självmedkänsla – vid kris och stress

Första tillfället: 2020-10-14
Andra tillfället: 2020-11-05

Plats: Webbaserad kurs via Zoom

Tid: 9-12

Boka

Fyll i en intresseanmälan om du vill beställa utbildningen till personal på din arbetsplats!

Uppdragsutbildning

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.