Kursen ger grundläggande kunskap och verktyg om smärta och smärthantering. Interventioner från mindfulness och self-compassion kommer att användas för att nå affekter, förnimmelser och automatiska reaktionsmönster. Du som behandlare ges verktyg och en fördjupad förståelse som ökar din förmåga att möta patienter med smärta. Du får också kunskap om hur anknytningsmönster kan påverka patienters möjlighet och motivation till behandling och rehabilitering.

Forskning visar att mindfulness och självmedkänsla är metoder som är verksamma vid kronisk smärta. Interventionerna har inte som syfte att minska smärtan utan att minska lidandet i smärtan. Det handlar om att medvetandegöra inte bara det som händer i kroppen utan också de inre processerna som tankar, känslor och beteenden samt automatiska reaktionsmönster. Träning kan öppna upp och ge möjlighet att hitta sin egen inre potential för förändring, utveckling och läkning.

Fördjupningskursen är upplevelsebaserad och teori och praktiska övningar parvis eller i grupp kombineras under kurstillfällena.

Kursen ger grundläggande kunskap och verktyg om smärta och smärthantering. Interventioner från mindfulness och self-compassion kommer att användas för att nå affekter, förnimmelser och automatiska reaktionsmönster. Du som behandlare ges verktyg och en fördjupad förståelse som ökar din förmåga att möta patienter med smärta. Du får också kunskap om hur anknytningsmönster kan påverka patienters möjlighet och motivation till behandling och rehabilitering.

Boka direkt

Kursinnehåll

 • Teori och fakta om smärta kopplat till forskning som tex neurofysiologi, affektteori och anknytningsteori
 • Affekter, tankar, motstånd, försvarsstrategier och sociala/relationella faktorer som aktiveras i mötet med personer med långvarig smärta
 • Bottom-up och Top-down perspektiv vid smärta
 • Förståelse för kopplingen mellan kropp, tankar och känslor samt möjlighet att träna på att möta svåra känslor som sorg/förlust, skam, rädsla, ilska som otillräcklighet
 • Sambandet mellan stress och smärta
 • Grundning i kropp och andningsmedvetenhet
 • Förståelse för vikten av att möta och stanna kvar i utmanande affekter som följer med smärtan
 • Förtydligande och fördjupning av acceptansprocessen

Kursdagar

Kursledare

Anna Wejlemark, Leg. psykiatrisjuksköterska, lärare/instruktör i MBSR/MKBT. Utbildad i ACT, KBT och Mindful Self-Compassion. Arbetar som beteendevetare sedan många år tillbaka på en smärtrehabiliteringsenhet. Tidigare arbetat på beroendemottagning och psykiatrisk akut samt öppenvårdsmottagning.

 

Fotograf: Anette Larsson_AxonartCamilla Dahlquist-Melin, Aukt. Socionom, Leg. Psykoterapeut med inriktad på affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. Har kompetens inom IPT och KBT samt certifiering i klinisk hypnos. Utbildad instruktör i Mindfulness vid Sverigehälsan. Arbetar sedan många år på en smärtmottagning med patienter med olika smärttillstånd där det kan ingå ångest, depression, trauma, sömnstörning, stressrelaterad ohälsa samt relationsproblematik.

Boka utbildning

Hantera smärta med självmedkänsla

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  7 900 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 790 kr ingår. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. Kursen kan också göras på plats hos er.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.