Sverigehälsan presenterar en utbildning för dig som vill ha bra och nödvändiga KBT-verktyg för att arbeta med spelmissbruk.

Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper kring olika delar av spelmissbruket och hur detta problem påverkar människan. Vi belyser även uppkomst, utveckling av problemet, utredning, behandling samt återfallsprevention.

Utbildningen omfattar åtta dagar och leds av Johan Waara, leg psykolog.

Boka direkt

Kursbeskrivning

Spelmissbruk är kopplat till flera olika delar där neurologisk känslighet är en central del och något som vi har med oss från det att vi föds. Det som avses med ett missbruk av detta slag är att det är ett patologiskt och inlärt beroende av hasardspel i alla dess former. Forskningen kring spelmissbruk har genom åren blivit allt mer omfattande och det finns idag internationellt vedertagna riktlinjer för vad som avses med missbruket samt vilken behandling som fungerar bäst. I ljuset av dessa forskningsframsteg så har socialstyrelsen kommit med nya riktlinjer kring hur samhället skall förhålla sig till spelmissbruk.

Behandling av spelmissbruk syftar till att hjälpa den drabbade individen att bli kvitt sitt missbruk. Det är önskvärt att man tidigt identifierar detta missbruk så att man kan sätta in lämpliga åtgärder innan det har skenat och fått negativa ringar-på-vattnet-effekter. Självfallet är det inte alltid möjligt att upptäcka spelmissbruket, men även då problemen växt sig stora så finns det vägar fram för att hjälpa den drabbade.

Innehållsmässigt ger kursen en bred orientering, från både ett psykologiskt och ett neurobiologiskt perspektiv. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella behandlingsinsatser som dock fungerar utmärkt vid gruppbehandling.

Under kursen berörs följande teman:

 • neurologisk känslighet och uppkomst
 • tidiga tecken
 • inlärningspsykologiska delar
 • tillämpad beteendeanalys
 • utredning och registreringar
 • samtalsmetodik och motiverade samtal
 • behandling med KBT
 • återfallsprevention och uppföljning

Deltagaren lär sig under utbildningen att både teoretisk och praktiskt kunna identifiera spelmissbruk samt att strukturerat kartlägga, utreda och behandla. Vidare så övas deltagarna löpande i alla de praktiska verktyg som är nödvändig för att komma framåt i utredning och behandling. Att öva sig i dessa praktiska delar syftar till att på bästa sätt kunna hjälpa de drabbade och ibland även nätverket kring den drabbade.

I början av februari hölls en kortare föreläsning med kursledare Johan Waara om Spelmissbrukshandling med KBT på vår Facebook-sida. Se hela föreläsningen här!

Se vår föreläsning om Spelmissbruksbehandling med KBT!

Kursledare

Kursen leds av Johan Waara, leg psykolog och utbildare. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, personalvetare m.fl.). Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Utbildningens upplägg

4 block á två dagar.

Kursdatum

Boka utbildning

Spelmissbruksbehandling med KBT

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 15 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1 590 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.