Kursstart
Distans: 2020-11-17

Prospekt
Blankett för anmälan
Boka direkt

3 900 kr inkl. moms

Spelmissbruk och datorspelsberoende är ett stort problem för många människor idag. Om du arbetar med människor som har denna typ av problem så är den här utbildningen för dig.

Med den här utbildningen vill vi ge dig ökade kunskaper om spelmissbruk och datorspelsberoende och användbara KBT-verktyg för arbeta med dessa problemområden. Utbildningen belyser hur spelandet utvecklas till ett missbruk/beroende samt hur du utreder, behandlar och arbetar med återfallsprevention.

Boka direkt

Spelmissbruksbehandling med KBT

Problemen kring spel och spelande har ökat drastiskt. Anledningen till denna ökning har många förklaringar, en av de är givetvis att utbudet av spel ökat. Att arbeta med dessa problem är ett svårt arbete som kräver mycket av behandlaren. Forskningen kring spelmissbruk har genom åren blivit allt mer omfattande och idag finns det bra behandlingsmetoder. Socialstyrelsen har i ljuset av dessa kommit med nya riktlinjer kring hur samhället skall förhålla sig till spelmissbruk.

Behandlingen av dessa problem syftar till att hjälpa de drabbade individerna så att det blir kvitt sin problematik och inte återfaller. Det är önskvärt att man tidigt identifierar problemen så att man kan sätta in lämpliga åtgärder innan det har skenat och fått negativa ringar-på-vattnet-effekter.

Utbildningen syftar till att ge en bred beskrivning av hur man med hjälp av KBT kan hjälpa de personer som fastnat i ett problematiskt spelande. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella behandlingsinsatser men som också fungerar utmärkt vid gruppbehandling.

Vad utbildningen ger dig

Du lär sig under utbildningen att kartlägga, utreda och behandla problemen. Vidare får du övning i de praktiska verktyg som är nödvändiga för att komma framåt i utredning och behandling. Minst lika viktigt är att att jobba med återfallsprevention, vilket du också får lära dig under utbildningen. Genom att öva dig i dessa praktiska delar kan du sedan på bästa sätt hjälpa de du möter i ditt arbete.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen berörs följande teman:

 • tillämpad beteendeanalys
 • inlärningspsykologi
 • neurologisk känslighet och uppkomst
 • tidiga tecken
 • utredning, samtalsmetodik och motiverade samtal
 • behandling med KBT
 • återfallsprevention och uppföljning

Utbildningens upplägg

Två block om två dagar.

Utbildare

Utbildningen leds av Johan Waara, leg psykolog och utbildare. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, personalvetare m.fl.). Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

I början av februari hölls en kortare föreläsning med Johan Waara om Spelmissbrukshandling med KBT på vår Facebook-sida. Se hela föreläsningen här!

Se vår föreläsning om Spelmissbruksbehandling med KBT!

Datum

Utbildningskostnad

3 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 390 kr inkl. moms.

Boka utbildning

Spelmissbruksbehandling med KBT

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 3 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 390 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell litteratur ej ingår i avgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före utbildningens start.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.