Steg-1 PDT

Sverigehälsan genomför tillsammans med Paul Benér Psykologbyrå en grundläggande utbildning i psykoterapi. Utbildningen bedrivs i Malmö och omfattar fyra terminer. Den fjärde terminen är en fördjupningstermin som ger kunskaper om stress och utbrändhet, krisbemötande och krisbehandling samt korttidspsykoterapi. Utbildningen har teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi.

Utbildningen är psykodynamiskt inriktad med teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi.

Utbildningens mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna:

 • tillämpa ett psykoterapeutiskt arbetssätt i yrkesutövningen
 • medverka i behandlingsprogram på institutioner som bedriver psykoterapeutisk verksamhet
 • bedriva psykoterapi under handledning
 • bidra till utformningen av psykosociala program
 • tillämpa kunskaper om hur yttre stress, trauman och särskilda livsbetingelser kan leda till kriser och psykisk ohälsa.

Utbildningen är också en grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi.

Huvudmoment

Utbildningen består av fem huvuddelar: Teori, handledning, egen psykoterapi, psykoterapisammanfattning och fördjupningstermin.

Behörighet

Behöriga att antas till utbildningen är personer som uppfyller följande krav:

 • grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i
  engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande
 • utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande eller psykosocialt yrke.

I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i beteendevetenskapligt ämne, motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

Urval bland behöriga sökande sker på det sätt som ledningen för ut­bildningen bestämmer. Därvid ska en samlad bedömning göras av den sökandes teoretiska utbildning, yrkesverksamhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen.

Undervisande personal

Utbildningen leds av erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete.

Kurskostnader

Kursavgift per termin: 26 250 inkl. moms. Kostnad för grupphandledning tillkommer med 60 000 inkl. moms fördelat på tre terminer. 

Total kostnad för fyra terminer: 105 000 kr inkl. moms samt 60 000 inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen. 

Kostnad för kurslitteratur tillkommer och beräknas till ca. 1 400 kr per termin.

Antagning sker efter intervju.

Mer information

Sverigehälsan som privat utbildningsanordnare kan inte utfärda högskolepoäng men utbildningen utgör en grundutbildning för personer som vill söka vidare till den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (Tidigare Steg-2),  under förutsättning att övriga behörighetskrav uppfylls. Utbildningens omfattning beräknas motsvara 60 högskolepoäng. Utbildningen är också godkänd som en del av specialistutbildningen för läkare.

Kursdatum

Termin 1

Undervisning sker med en utbildningsdag varannan vecka och är förlagd till fredagar under ojämna veckor. Deltagarna förutsätts läsa in litteraturen parallellt med undervisningen.

Nästa kursstart är 2019-11-08.

Boka utbildning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift per termin: 25 500 inkl. moms.

  I kursavgiften ingår teori. föreläsningar och seminarier. Kostnad för grupphandledning tillkommer med 60 000 inkl. moms fördelat på tre terminer.

  Intervjuarvode: 750 kr inkl. moms.

  Total kostnad för 4 terminer inkl. intervjuarvode: 102 750 kr inkl. moms samt 60 000 inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

  Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen. Kostnaderna för individuell handledning, egenterapi och kurslitteratur ingår ej i utbildningskostnaden. Antagning sker efter intervju.

  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt (sätt ett kryss vid önskat val):

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Antagning och avbokning

  Du ansöker till utbildningen på denna blankett. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat din plats blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler:

 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.