Sverigehälsan har lång erfarenhet av att utbilda människor i kontaktyrken och har sett ett växande behov av en kurs som syftar att stärka hälsan långsiktigt hos den enskilde yrkesarbetaren.

Människor som väljer kontaktyrken har ofta en stark drivkraft att hjälpa andra. Ett empatiskt förhållningssätt tillsammans med exponering för lidande och maktlöshet kan emellertid bli belastande. Nervsystemet är inte byggt för långvarig stress utan är helt beroende av daglig återhämtning för att fungera optimalt. I kontaktyrken behöver man ha ett kunskapsbaserat förhållningssätt och användbara verktyg för att hantera stress, minska risken för emotionell utmattning och sekundär traumatisering. Genom att ge deltagaren konkreta verktyg som kan användas såväl på som utanför arbetsplatsen gynnas både arbetsgivare och arbetstagare. Förebyggande insatser vad gäller stress och frånvaro från arbete är i regel betydligt mindre kostsamma än rehabilitering.

Har du några frågor?
Ring 040-698 60 00
Boka direkt

Målgrupp

 • Personer i kontaktyrken såsom i socialtjänst, omsorg, hälso- och sjukvård, skola samt myndigheter
 • Privatpraktiserande terapeuter och kroppsbehandlare

Kursinnehåll

Hållbarhetsrutiner:

 • Konkreta verktyg för att reglera stress och stärka motståndskraft
 • Övningar för ökad balans på ett mentalt, emotionellt och kroppsligt plan (hämtas från eller inspireras av KBT, ACT, yoga, mindfulness, compassion fokuserad terapi eller grundforskning inom psykologi och neurobiologi)

Professionellt förhållningssätt:

 • Färdigheter för att bemöta starka affekter, lämna negativa besked och genomföra empatiskt gränssättande samtal
 • Gränssättning i arbetet rörande kompetens och kapacitet samt sund självhävdelse

Acceptansstrategier och känsloreglering:

 • Ett accepterande förhållningssätt till sig själv och sitt uppdrags möjligheter och begränsningar
 • Att hantera lidande och känslor av otillräcklighet. Ta hand om egna emotionella reaktioner
 • Förstå skillnaden mellan sympati, empati och medkänsla och hur man kan träna upp självmedkänsla

Omfattning och upplägg

Två heldagars upplevelsebaserad kurs som ger verktyg adresserade mot just de utmaningar kontaktyrken innebär. Övningar efterföljs av reflektion och teori med syfte att underlätta implementering i deltagarens vardagliga arbete. Möjlighet till uppföljning och handledning finns efter avslutad kurs.

Så går du vidare

Efter avslutad kurs finns möjlighet till uppföljning genom handledning individuellt eller i grupp. Denna kontakt sker i första hand över nätet, och syftar som stöd för implementering och omsättande i praktik. Denna kurs är en öppen kurs, men kan även skräddarsys för en arbetsgrupp eller en arbetsplats. Välkommen att kontakta oss för en dialog kring behoven på er arbetsplats.

Om kursledarna

Maria Lindhe är leg. psykolog och arbetar som lärare på Arizona State University är hon utbildar inom psykologi och stresshantering. Hon arbetade tidigare som studierektor för specialistutbildningen för psykologer även som klinisk psykolog i privat och offentlig regi.


Jonas Nordström, PhD. MSc, är lärare på Arizona State University, Phoenix, USA, och har doktorerat i transpersonell psykologi. Jonas är före detta reservofficer och har under flera år tjänstgjort i ett av Försvarsmaktens specialförband. Genom sin yrkeserfarenhet från Balkan och i Afghanistan har Jonas fått träning i och erfarenhet av att hantera akut kris, stress och svåra händelser.

Kursdatum

Boka utbildning

Tillämpad hälsopsykologi för kontaktyrken – verktyg för hållbarhet i yrke och liv

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  4 800 kr inkl. moms, varav anmälningsavgiften på 480 kr ingår. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.