Sverigehälsan erbjuder en tvådagars vidareutbildning för dig som är Mindfulnessinstruktör. Vi riktar oss både till dig som har utbildat dig hos oss i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och till dig som har utbildat dig i mindfulness hos annan utbildningsanordnare och som vill få kunskap och erfarenhet i Jon Kabat Zinns ursprungliga mindfulnessprogram, MBSR.

Syftet är att fördjupa dina erfarenheter, inspirera och fylla på dina kunskaper i mindfulnessbaserad stressreduktion, att arbeta med grupper och gruppdynamik samt att arbeta med mindfulness i individuella samtal och möten.

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbasrad metod för att återhämta och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. Vidareutbildningen ger deltagaren fördjupad erfarenhet och kunskap att leda individer och grupper i mindfulness.

Boka direkt

Fördjupningsdagarna är till för dig som vill fördjupa dina erfarenheter och kunskaper i mindfulness, dela erfarenheter och få inspiration till en nystart i den egna träningen. Fördjupningsdagarna är också värdefulla för dig som ännu inte har kommit igång med att praktisera mindfulness i ditt arbete eller kommit av dig i den egna träningen.

Dagarna ger utrymme för att ta upp erfarenheter, reflektioner och frågor som rör förmedlandet av mindfulness till andra.

Förkunskapskrav

För att delta i kursen bör du ha gått en sexdagarskurs i mindfulness eller 8-veckorsprogrammet.

Ur innehållet

 • Att arbeta individuellt och i grupp med stress, smärta, ångest, avstängdhet och icke-kontakt i kroppen
 • Att möta motstånd och prestationsångest hos sig själv och andra
 • Hur att följa upp med frågor efter övningar, s.k. mindful inquiry
 • Att använda mindfulness, MBSR i det individuella samtalet
 • Att lägga upp ett kursinnehåll för olika grupper
 • Att arbeta med svåra känslor
 • Att arbeta med acceptansbegreppet
 • Fördjupat lyssnande
 • Att behålla närvaron i stressande möten

Dagarna ger utrymme för att ta upp reflektioner och frågor kring rollen som instruktör.

Rekommenderad läsning

The mindfulness breakthrough – Sarah Silverton

Mindfulness: en väg ur nedstämdhetMark Williams, John Teasdale, Zindal Segal, Jon Kabat Zinn

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu

Om kursledaren

Kursen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion och Mannen med hästarna, Metaforer och berättelser vid mindfulness, Självmedkänsla, KB.

Utbildningskostnad

4 800 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 500 kr inkl. moms

Boka utbildning

Vidareutbildning för instruktörer, 2 dagar – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften..
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 4 800 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 500 kr inkl. moms Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.