Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Kursstarter

››MARS‹‹

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-21

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-25

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-25

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom Fullsatt
Malmö: 2019-03-27

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2019-03-28

››APRIL‹‹

Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Stockholm: 2019-04-04


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Malmö: 2019-04-04


Stresshantering med KBT

Online: 2019-04-09


Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Malmö: 2019-04-16

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2019-04-26

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom
Stockholm: 2019-04-29

››MAJ‹‹

Kurs i trauma och traumamedvetet bemötande för skolpersonal Ny!
Malmö: 2019-05-08 (1 dag)

Kurs i trauma och traumamedvetet bemötande för skolpersonal Ny!
Halmstad: 2019-05-09 (1 dag)

KBT-handledning – Praktisk ärendehandledning inom familjebehandling Ny!
Malmö: 2019-05-15 (5 dagar)

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2019-05-16 (2 dagar)

Kurs i konflikt och konflikthantering – en praktisk workshop för chefer Ny!
Malmö: 2019-05-16 (1 dag)

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Malmö: 2019-05-23

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2019-05-27

››JUNI‹‹

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2019-06-13

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2019-06-17

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2019-06-24

››AUGUSTI‹‹

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2019-08-19


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Stockholm: 2019-08-26

››SEPTEMBER‹‹

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom
Malmö: 2019-09-12

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Stockholm: 2019-09-19

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-09-23

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-09-23

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-09-23

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-09-23

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-09-23

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-09-23

Kurs i konflikt och konflikthantering – en praktisk workshop för chefer Ny!
Malmö: 2019-09-26 (1 dag)

››OKTOBER‹‹

Spelmissbruksbehandling med KBT
Malmö: 2019-10-15

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2019-10-17

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2019-10-17

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2019-10-29 (2 dagar)

››NOVEMBER‹‹

Tre dagars fördjupningskurs med fokus på smärtforskning och Mindful Self-Compassion (MSC) Ny!
Malmö: 2019-11-04

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning (Steg-1 PDT)
Malmö: 2019-11-08

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2019-11-25

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2019-11-29

››JANUARI 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-01-07

Utbilda dig hos oss!