Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Aktuella kursstarter

››OKTOBER‹‹

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2018-10-15

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)
Stockholm 2018-10-18

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom
Stockholm 2018-10-18 FULLBOKAD

››NOVEMBER‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2018-11-22

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Malmö: 2018-11-26

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm: 2018-11-29


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Malmö: 2018-11-29

››DECEMBER‹‹

Orienteringskurs i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Malmö: 2018-12-10

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2018-12-12

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2018-12-18

››JANUARI – 2019‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2019-01-08

››FEBRUARI‹‹

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2019-02-06


Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning

Stockholm: 2019-02-11


Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning

Malmö: 2019-02-11

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-02-11

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-02-11

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-02-11

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-02-11

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2019-02-14

Spelmissbruksbehandling med KBT
Stockholm: 2019-02-21Ny!

››MARS‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2019-03-01

Spelmissbruksbehandling med KBT
Malmö: 2019-03-07 Ny!

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Stockholm: 2018-03-14

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2019-03-18 (2 dagar)

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2019-03-19

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-21

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2019-03-21

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-21

Samtal med barn (1 dag)
Stockholm: 2019-03-29

››APRIL‹‹

Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Stockholm: 2019-04-04


Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Malmö: 2019-04-16

››MAJ‹‹

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2019-05-16 (2 dagar)

Utbilda dig hos oss!