Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Aktuella kursstarter

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö 2018-11-12

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Stockholm 2018-10-11

Orienteringskurs i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla, 2 dagar
Malmö 2018-12-10

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm 2018-12-12

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö 2018-12-18

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm 2018-11-29

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Malmö 2018-06-18

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Malmö 2018-09-10

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm 2018-09-10

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö 2018-09-10

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm 2018-09-10

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Malmö 2018-09-10

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm 2018-09-10

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Malmö 2018-09-20

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm 2018-09-20

Baskurs i Mindfulness
Malmö 2018-09-27 (2 dagar)

Familjebehandling med KBT
Malmö 2018-10-02

Baskurs i Mindfulness
Stockholm 2018-10-04 (2 dagar)

Familjebehandling med KBT
Stockholm 2018-11-27

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm 2018-11-29

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm våren 2019, Malmö hösten 2018

Utbilda dig hos oss!