Aktuella utbildningar och kurser

Aktuella utbildningsstarter

››MAJ 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Webbaserad (på distans): 2020-05-28

››JUNI 2020‹‹

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Webbaserad (på distans): 2020-06-15

››AUGUSTI 2020‹‹

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-08-24

Stresshantering med KBT
Webbaserad (på distans): 2020-08-24

Lågaffektivt bemötande
Webbaserad (på distans): 2020-08-24

Motiverande samtal (MI)
Distans: 2020-08-24 Malmö: 2020-08-25

Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT
Malmö, Halmstad & på distans: 2020-08-31

››SEPTEMBER 2020‹‹

Lärarassistent - yrkesprogram inom kommunal vuxenutbildning
Stockholm: 2020-09-07

Vidareutbildning för Mindfulnessinstruktörer
Stockholm: 2020-09-10

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-09-14

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-09-14

Fördjupning i Stresshantering för Avspännings- och Stresspedagoger
Stockholm: 2020-09-19

Lågaffektivt bemötande
Malmö: 2020-09-28

››OKTOBER 2020‹‹

Samtalsledare i ACRA
Webbaserad (på distans): 2020-10-07

Tillämpad KBT för yrkesverksamma
Webbaserad (på distans): 2020-10-12 Malmö: 2020-10-15

Metodstödjare i Motiverande samtal (MI)
Stockholm: 2020-10-15

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2020-10-08 Stockholm: 2020-10-15

Vidareutbildning för Mindfulnessinstruktörer
Webbaserad (på distans): 2020-10-23

Utbildning i hedersrelaterat våld och PATRIARK
Malmö: 2020-10-20 Stockholm: 2020-10-26

››NOVEMBER 2020‹‹

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2020-11-05 Malmö: 2020-11-05

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2020-11-10

Metodstödjare i Motiverande samtal (MI)
Malmö: 2020-11-11

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-11-24

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2020-11-27

››DECEMBER 2020‹‹

Fördjupning i Stresshantering för Avspännings- och Stresspedagoger
Malmö: 2020-12-05

››JANUARI 2021‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2021-01-28

››FEBRUARI 2021‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2021-02-12

››MAJ 2021‹‹

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2020-05-04

Utbilda dig hos oss!