Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Aktuella kursstarter

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2018-11-12

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Stockholm: 2018-10-11

Orienteringskurs i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla, 2 dagar
Malmö: 2018-12-10

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2018-12-12

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2018-12-18

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm: 2018-11-29

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2018-09-10

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2018-09-10 FULLBOKAD

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2018-09-17 NY

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2018-09-10

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2018-09-10 FULLBOKAD

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2018-09-17 NY

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2018-09-10

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Malmö: 2018-09-20

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2018-09-20

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2018-09-27 (2 dagar) FULLBOKAD

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2018-10-02

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2018-10-04 (2 dagar)

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2018-11-27

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm: 2018-11-29

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2019-02-14

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2018-11-22

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2019-03-01

Utbilda dig hos oss!