Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Kursstarter

››JANUARI 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-01-07

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2020-01-09 (2 dagar)

Utbildning i tillämpad KBT (tidigare ettårig)
Malmö: 2020-01-21

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2020-01-29

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2020-01-30

››FEBRUARI 2020‹‹

Lärarassistent - yrkesprogram inom kommunal vuxenutbildning
Stockholm: 2020-02-03

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2020-02-06

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-02-10

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2020-02-13

Utbildning i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach)
Stockholm: 2020-02-20

››MARS 2020‹‹

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-03-02 Malmö: 2020-03-02

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-03-02 Malmö: 2020-03-02


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Sundsvall: 2020-03-03

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-03-16 Malmö: 2020-03-16

Motiverande samtal (MI)
Stockholm: 2020-03-18

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2020-03-19


Utbildning i tillämpad KBT (tidigare ettårig)

Stockholm: 2020-03-20

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2020-03-31 (2 dagar)

››APRIL 2020‹‹

Lågaffektivt bemötande
Stockholm: 2020-04-06

Utbildning i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach)
Stockholm: 2020-04-02

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2020-04-22

Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Malmö: 2020-04-27

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Malmö: 2020-04-28

››MAJ 2020‹‹

Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Malmö: 2020-05-04

Spelmissbruksbehandling med KBT
Malmö: 2020-05-26

››JUNI 2020‹‹

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2020-06-08

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2020-06-15

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2020-06-22

Utbilda dig hos oss!