Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Kursstarter

››AUGUSTI‹‹

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-08-26


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Stockholm: 2019-08-26

››SEPTEMBER‹‹

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning FULLBOKAD!
Stockholm: 2019-09-09

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning FULLBOKAD!
Stockholm: 2019-09-09

Stresshantering med KBT
Online: 2019-09-12

Lågaffektivt bemötande i vardagen Ny!
Malmö: 2019-09-16 (2 dagar)

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-09-16

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Stockholm: 2019-09-19

››OKTOBER‹‹

Spelmissbruksbehandling med KBT
Malmö: 2019-10-15

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2019-10-17

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2019-10-29 (2 dagar)

››NOVEMBER‹‹

Tre dagars fördjupningskurs med fokus på smärtforskning, Mindfulness och Mindful Self-Compassion (MSC) Ny!
Malmö: 2019-11-04

NPF-säkring av din verksamhet Ny!
Malmö: 2019-11-06

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom
Stockholm: 2019-11-07

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning (Steg-1 PDT)
Malmö: 2019-11-08

Lågaffektivt bemötande i vardagen Ny!
Malmö: 2019-11-18 (2 dagar)

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2019-11-20

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2019-11-25

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2019-11-28

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2019-11-29

››DECEMBER 2019‹‹

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2019-12-02

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2019-12-05

Baskurs i Mindfulness
Göteborg: 2019-12-10 (2 dagar)

››JANUARI 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-01-07

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)
Malmö: 2020-01-21

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2020-01-29

››FEBRUARI 2020‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2020-02-06

››MARS 2020‹‹

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-03-02

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2020-03-02

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-03-02

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2020-03-02

Utbilda dig hos oss!