Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Aktuella kursstarter


Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning

Stockholm: 2019-03-11


Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning

Malmö: 2019-03-11

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-21

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-21


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Malmö: 2018-11-29

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)
Stockholm 2018-10-18


Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Malmö: 2019-04-16


Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Stockholm: 2019-04-04

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2018-11-12

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Stockholm: 2018-10-11

Orienteringskurs i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla, 2 dagar
Malmö: 2018-12-10

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2018-12-12

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2018-12-18

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm: 2018-11-29

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-18

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-18

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-18

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-18

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2018-09-27 (2 dagar) FULLBOKAD

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2019-03-18 (2 dagar) NY

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2018-10-02

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2018-11-27

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Stockholm: 2018-11-29

Instruktörsutbildning i Mindfulness
Malmö: 2018-11-26

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2018-10-15

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2019-02-06

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2019-02-14

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2018-11-22

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2019-03-01

Utbilda dig hos oss!