Aktuella utbildningar och kurser

Aktuellt

Kursstarter

››FEBRUARI‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2019-02-14

››MARS‹‹

Baskurs i Mindfulness
Malmö: 2019-03-18 (2 dagar)

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-18

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning Fullbokad
Stockholm: 2019-03-18

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-18

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning Fullbokad
Stockholm: 2019-03-18

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning Ny!
Stockholm: 2019-03-25

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning Ny!
Stockholm: 2019-03-25

Motiverande samtal (MI) – utbildning i teori och praktik
Malmö: 2019-03-19

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Malmö: 2019-03-21

Familjebehandling med KBT
Malmö: 2019-03-21

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2019-03-21

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom
Malmö: 2019-03-27

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2019-03-28

››APRIL‹‹

Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Stockholm: 2019-04-04


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Malmö: 2019-04-04


Samtalsledare i A-CRA (Adolescent community reinforcement approach) Ny!

Malmö: 2019-04-16

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2019-04-26

Trauma och Posttraumatisk stressyndrom
Stockholm: 2019-04-29

››MAJ‹‹

Kurs i trauma och traumamedvetet bemötande för skolpersonal Ny!
Malmö: 2019-05-08 (1 dag)

Kurs i trauma och traumamedvetet bemötande för skolpersonal Ny!
Halmstad: 2019-05-09 (1 dag)

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2019-05-16 (2 dagar)

Kurs i konflikt och konflikthantering – en praktisk workshop för chefer Ny!
Malmö: 2019-05-16 (1 dag)

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Malmö: 2019-05-23

Vidareutbildning för Instruktörer – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2019-05-27

››JUNI‹‹

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2019-06-13

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Malmö: 2019-06-17

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris
Stockholm: 2019-06-24

››AUGUSTI‹‹

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Stockholm: 2019-08-19


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Stockholm: 2019-08-26

››SEPTEMBER‹‹

Kurs i konflikt och konflikthantering – en praktisk workshop för chefer Ny!
Malmö: 2019-09-26 (1 dag)

››NOVEMBER‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning (Steg-1 PDT)
Malmö: 2019-11-08

››JANUARI 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-01-07

Utbilda dig hos oss!