Steg-1 i den Certifierade lärarutbildningen i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, enligt Center For Mindfulness

Utbildningen utgår från det evidensbaserade originalprogrammet Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, enligt Center for Mindfulness.

Instruktörsutbildningen riktar sig till dig som vill leda kurser i mindfulness eller önskar använda mindfulness som bas eller komplement i individuella samtal. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap och praktisk träning i att leda andra, samt fördjupad egen träning och konkreta verktyg för att lära människor att hantera och återhämta sig från stress, smärta och ångest. Du ges förutsättningar att som instruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom exempelvis personal- och ledarskapsutveckling, socialt arbete, skola, vård och behandling.

Utbildningen håller hög kvalitet genom förankring i och koppling till det evidensbaserade MBSR-programmet. En av Sveriges mest erfarna lärare i mindfulness leder kursen. Katarina Lundblad är en av några få som är certifierad lärare via Center for mindfulness, USA, och undervisar sedan flera år både hos Sverigehälsan och på Center for Mindfulness Sweden. Efter Sverigehälsans instruktörskurs kan du gå vidare till Steg-2 i den internationella lärarutbildningen i MBSR via Center for Mindfulness i USA. Vi har sedan flera år ett samarbete med Center for Mindfulness Sweden.

Boka direkt
”Alla skulle ta sig tid att gå denna utbildning! Livet blir bra mycket lättare att leva med Mindfulness. Vardagsenkla verktyg som kan tyckas självklara, att bli medvetetet närvarande i livet utan att konstla till det, as simple as that.”
Utbildningsdeltagare (2019)

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbasrad metod för att återhämta och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. Instruktörskursen ger deltagaren fördjupad erfarenhet och kunskap att leda individer och grupper i mindfulness.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med människors utveckling. Deltagarna i utbildningen har bland annat varit lärare, hr-personal, behandlare, vårdpersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, personal inom äldrevård, diakoner, präster och ledare. Många av våra deltagare går utbildningen för sin egen personliga utvecklings skull.

För information kring de olika stegen mot en lärarcertifiering i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, se:
cfms.se – Stegen till Lärarcertifiering

Fler deltagare

Kursens upplägg

Utbildningen bygger på egen träning samt sex stycken undervisningstillfällen med teori, praktisk träning, eget utforskande (self-inquiry), reflektion och dialog. Under kursens gång läggs fokus på den egna träningsprocessen kombinerat med övningar som syftar till att öva upp de pedagogiska färdigheterna kring hur och vad du kommer att instruera i mindfulness. Mellan tillfällena får du hemuppgifter och övningar för att integrera övandet i din vardag. Det egna utövandet, integreringen och förståelsen av mindfulness är centrala utgångspunkter för mindfulnessbaserad stressreduktion. Den röda tråden i utbildningen är intention, uppmärksamhet och attityd.

Under den första modulen går vi igenom bakgrund och fakta om mindfulnessbaserad stressreduktion. Vi fokuserar på:

 • direkt uppmärksamhet
 • riktning av uppmärksamhet som ett sätt att träna hjärnan
 • begreppet embodyment
 • teori och praktisk träning i att uppleva välbehag fysiskt och hur det påverkar vår hjärna

I modul två fokuserar vi på:

 • stress och obehag
 • sambandet mellan tanke-känsla-kropp
 • hur man bemöter motstånd
 • teori och praktiska övningar kopplade till stress i möte mellan människor och olika kommunikationsstilar

Modul tre innebär träning i att leda övningar och en genomgång av 8-veckorskursen.

Så kan du gå vidare:

 • 2-dagars vidareutbildning via Sverigehälsan som går varje termin med olika fokus och innehåll.
 • För att leda 8-veckorsprogram i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, som strikt följer en manual och kräver ytterligare instruktörskompetens och erfarenhet, behöver du gå två steg till och utbilda dig till lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion.
 • Går du vår utbildning och sedan önskar fördjupa dig ytterligare samverkar vi med Center for Mindfulness Sweden, Camilla Sköld som ger certifierande lärarutbildning i MBSR. Center for Mindfulness Sweden arbetar för och följer internationella riktlinjer avseende innehåll och kvalité på lärarutbildning i mindfulnessbaserad metodik.
 • Vidare information om de olika stegen i lärarutbildningen i MBSR:
 • För den svenska utbildningen se vår samarbetspartner cfms.se
 • För utbildningen på engelska, se umassmed.edu

Litteratur och kursmaterial

Omfattande kurskompendium samt kostnadsfria ljudfiler ingår i kursavgiften. Du kommer även att få specifika Youtube-föreläsningar att lyssna på i hemuppgift.

Efter fullföljd utbildning erhåller du kursintyg som Mindfulness Instruktör i mindfulness.

Rekommenderad litteratur:

 • Jon Kabat-Zinns ”Vart du än går är du där” .
 • Jon Kabat-Zinns “Full Catastrophe Living” från 2013 med uppdaterad forskning
 • Mark Williams, John Teasdale, Zindel Seagal, Jon Kabat Zinn “Mindfulness en väg ut ur nedstämdhet”
 • Sarah Silvertone , Mindfulness Breakthrough: The Revolutionary Approach to Dealing with Stress,
 • Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad,  Fri från stress med mindfulness, (inköp Adlibris, Bokus)
 • Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself, Kristin Neff
 • The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions, Christopher Germer

Förkunskapskrav

För att gå vår intruktörsutbildning bör du ha tidigare erfarenhet av Mindfulness som till exempel vår Baskurs i Mindfulness, ett 8-veckorsprogram i MBSR eller annan likvärdig erfarenhet.

Kursledare

Utbildningen leds av Katarina Lundblad, certifierad lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning, traumautbildad och lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla.

Katarina är även utbildad i mindfulnessbaserad kognitiv terapi, Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit böckerna: Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och Mannen med hästarna, berättelser och metaforer i mindfulness, självmedkänsla, KBT.

Kursdatum

Utbildningskostnad

14 400 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1 400 kr inkl. moms.

Boka utbildning

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 14 400 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1 400 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.