Kursstarter
Distans: 2021-02-25
Malmö: 2021-03-02

5 900 kr inkl moms varav anmälningsavgift 590 kr.

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en persons motivation och åtagande till förändring. Vår utbildning i motiverande samtal sker under tre dagar och varvar teori med en stor del praktisk träning. Utbildningen leds av erfarna MI-tränare som är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

MI – en effektiv samtalsmetod

Motivational Interviewing, eller Motiverande Samtal som det heter på svenska, är en effektiv samtalsmetod för att hjälpa personer till förändring. Det gör man genom den specifika samtalstekniken i MI och den grund metoden vilar på, MI-andan.

Boka direkt

MI-andan – autonomi och medkänsla

I sann MI-anda så sker ett samarbete mellan rådgivare och klient. Samarbetet innebär att man som rådgivare tar hänsyn till klientens autonomi, dvs självbestämmanderätt över sitt liv. Det innebär också att man visar en sann medkänsla (compassion) och respekt för sin klient.

MI är vägledande och utgår från där klienten befinner sig i sin förändringsprocess. Med MI möter vi klienten där den är, inte där vi tror att den är eller där vi nödvändigtvis vill att den ska vara.

Utbildningen ger dig kunskap och praktisk träning i:

 • MI-andan
 • Samtalstekniken i MI – BÖRS
 • Förändringsprocessen
 • Aktivt lyssnande
 • Att utforska och lösa ambivalens
 • Att lyssna efter förändringsprat
 • Att stärka förändringsprat
 • Att hantera dissonans
 • Verktyg att använda i samtal

Hur kan du använda MI?

MI är användbart inom många olika områden. Under utbildningen får du redskap att använda i dina samtal med klienter, patienter, medarbetare och kollegor. Du kan använda MI-samtal överallt där dialogen är en viktig del av arbetet såsom hälso- och sjukvård, friskvård, omsorg, socialtjänst, skola, äldrevård och psykiatri.

MI-utbildningens innehåll och upplägg

Teori varvas med praktik

I vår MI-utbildning varvas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med fallbeskrivningar och filmer med exempel på MI-konsultationer.

Förstå motiverande samtal – på djupet

Under utbildningen får du praktiskt träna och öva för att på djupet lära dig hur ett motiverande samtal går till. Vi tar upp hur kroppsspråket påverkar kommunikationen och mötet med andra människor. MI-utbildningen är deltagarcentrerad och du uppmuntras att vara aktiv och delaktig.

Vi går igenom grundläggande samtalsteknik, kroppsspråk och icke-verbal kommunikation. Utbildningen belyser även strategier och processer i det motiverande samtalet. Du får tid för eftertanke och reflektion.

Tre dagar och din egna träning

Föreläsningar varvas med teori, praktiska övningar, filmvisning och diskussioner. Grundkursen är tre dagar, som delas upp i 2+1. För att få intyg krävs hundraprocentig närvaro samt godkänd inlämnad uppgift.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning i motiverande samtal får du ett kursintyg.

Lärare

På distans leds utbildningen av Isabella Miulus och i Malmö leds den av Malin Stihl.

Om kursledarna – Möt två erfarna utbildare

Malin Stihl

Malin Stihl arbetar med utbildning och handledning, med hela Sverige som arbetsplats. Malin har utbildat i MI sedan 2010, och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Malin har tidigare arbetat på SiS ungdomshem och på HVB för unga tjejer med psykosocial problematik. Hon är även certifierad utbildare och metodstödjare i Connect för HVB. Malin har skrivit boken ’Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring’. Beställ boken på komlitt.se (länk).

Malin är en fantastisk föreläsare och lärare – äkta motiverare!

– Utbildningsdeltagare, 2019

Isabella Miulus

Isabella Miulus jobbar som utbildare, metodhandledare och (A)CRA-terapeut. Isabella är certifierad (A)-CRA-terapeut, och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är svensk översättare av den amerikanska (A)-CRA-manualen, som kom ut i augusti 2018. Hon har tidigare jobbat inom psykiatrin, socialpsykiatrin, på SiS och på behandlingshem.

Kursdatum

Utbildningskostnad

5 900 kr inkl moms, varav anmälningsavgift 590 kr. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften.

Boka utbildning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 5 900 kr inkl moms, varav anmälningsavgift 590 kr. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 5 900 kr inkl moms, varav anmälningsavgift 590 kr. Fakturering sker i samband med kursstart. Beloppet erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften.
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.