Kursstarter

Boka direkt!

24 000 kr inkl. moms

Ett stresshanteringsprogram baserat på 20 års arbete med stressprevention och stresshantering. Programmet bygger på den senaste forskningen inom stress och hälsa, på kunskapen om hur hjärna och nervsystem fungerar samt hur detta påverkar vår kropp och vårt sinnestillstånd. Vi lär oss hur vi direkt kan påverka vår hälsa och bygga nya hållbara förhållningssätt och vanor, stärka vår återhämtningsförmåga och få tillgång till nya resurser, både i och utanför oss. I programmet integrerar vi flera förhållningssätt till stress och stresshantering och du får ta del av en rad såväl forskningsbaserade som komplementärmedicinska metoder.

Boka direkt

Programmets innehåll

 • Vad är stress?
 • Långvarig och kortvarig stress och dess effekter/påverkan på kropp/psyke/individ/familj/arbetsplats/sociala sammanhang
 • Spektrumet stress vs. trauma
 • Toleransfönstret 
 • System för överlevnad – hur det skapar beteende-, tanke- och känslomönster
 • Hur kropp/hjärna fungerar- den tredelade hjärnan
 • Polyvagal teorin
 • Hur vi känner igen stress: fysiologiskt/kognitivt/känslomässigt/beteendemässigt
 • Digital stress och andra intryck
 • Prestation/krav/sårbarhet
 • Vad är hälsa?
 • Hur vi skapar hälsa, balans och välbefinnande
 • Hur vi utvidgar och stärker återhämtningsförmågan
 • Hur vi kommer ur automatiska stressresponser
 • ”Lugn- och rosystemet”
 • Leva och inte bara överleva
 • Vikten av hälsotillstånd för inlärning/kommunikation/kreativitet/möjligheter
 • Arbete med kroppsförnimmelser – behagliga/obehagliga
 • Självreglering
 • Hållbar förändring
 • Resurser och stöd att komma ur stress
 • Återhämtningens betydelse, mental återhämtning – resiliens
 • Mänskliga kontakter och support
 • Självbild – självkänsla – självförtroende
 • Mina försvarsmönster
 • Det vuxna jaget kontra barnjaget
 • Inifrån- eller utifrån styrd
 • Delpersonligheter – t.ex presteraren
 • Skam/otillräcklighet –  sårbarhet
 • Handlett arbete med stresshantering
 • Fysisk aktivitet och rörelse
 • Motivation och målsättning kontra längtan och önskan
 • Följa livsimpulser kontra stressimpulser
 • Det sensoriska systemet – kroppens betydelse för återhämtning
 • Meditation och mindfulness
 • Inquiry – Självreflektion
 • Andningsövningar 
 • Avspänning och avslappningsövningar
 • Självmedkänsla
 • Nya hälsosamma rutiner
 • Naturen som källa för återhämtning
 • Komplementära metoder som yoga, qigong och dans
 • Långsamma rörelser/neuromotorisk stimulering

Utbildare och coacher

Santoshi Pörner är pedagog, diplomerad coach, rehabiliteringskonsult och hälsoutbildare med 20 års praktik av mindfulness. Hon är utbildad i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR Steg 2) och har mångårig erfarenhet av arbete med mindfulness i arbete med stressproblematik, utmattning i arbetslivsrehabilitering och i egen praktik. Hon har specialkompetens inom området trauma och fördjupad stresshantering.

 

Marie Swartling Philip har lång erfarenhet av att leda kurser i mindfulness, stresshantering och personlig utveckling. Hon har under många år jobbat med arbetslivsinriktad rehabilitering på bl a arbetsförmedlingen, inom vården och olika företag inom privat sektor. Hon är utbildad Mindfulnesslärare i MBSR och MSC och är beteendevetare, kommunikolog och diplomerad coach. Hon har en magisterutbildning i Arbete och Hälsa från Karolinska Institutet där hennes examensarbete handlade om mindfulness i arbetslivet.

Kursdatum

Utbildningskostnad

24 000 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 400 kr inkl. moms.

Boka utbildning

Program för personlig stresshantering

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 24 000 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 400 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor eller vill du veta mer om utbildningen?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.