Baserat på 20 års arbete inom stressprevention och stresshantering

program för personlig stresshantering sverigehälsan

Ett stresshanteringsprogram för din personliga utveckling. Programmet bygger på den senaste forskningen inom stress och hälsa och på kunskapen om hur hjärna och nervsystem fungerar samt hur detta påverkar vår kropp och vårt sinnestillstånd. Vi lär oss hur vi direkt kan påverka vår hälsa och bygga nya hållbara förhållningssätt och vanor, stärka vår återhämtningsförmåga och få tillgång till nya resurser, både i och utanför oss. I programmet integrerar vi flera förhållningssätt till stress och stresshantering och du får ta del av en rad såväl forskningsbaserade som komplementärmedicinska metoder.

En kurs i personlig stresshantering

 • Kurs i stresshantering i Stockholm och Malmö
 • Två heldagar på skolan i månaden – vi har deltagare från hela Sverige
 • Utvecklas tillsammans med andra
 • Lär dig hantera din stress
 • Rehabilitering på dina villkor
Boka direkt

Programmets innehåll

 • Vad är stress? Stressresponserna: fight/flight/freeze/fawn
 • Samt olika tyder av stress Spectrumet stress vs trauma
 • Toleransfönstret- Överlevnadssystemet
 • Hur kropp/hjärna fungerar? Den tredelade hjärnan
 • Polyvagalteorin
 • Långvarig- och kortvarig stress – och dess effekter/påverkan på kropp/psyke/individ/familj/arbetslats/sociala sammanhang
 • Tecken och symptom: Hur känner vi igen stress fysiologiskt/kognitivt/känslomässigt/beteendemässigt?
 • Hur överlevnadssystemet skapar beteenden samt tanke- och känslomönster
 • Digital stress och andra intryck – forskning kring påverkan på nervsystemet
 • Prestation/krav
 • Vad är hälsa?
 • Tillstånd av hälsa, balans och välbefinnande
 • Vad är hälsa? Tillstånd av hälsa, balans och välbefinnande
 • Hur skapar jag hälsa, balans och välbefinnande?
 • Hur kan vi utvidga och stärka återhämtningsförmågan?
 • Hur kommer vi ur automatiska stressresponser?
 • Hur kan vi utvidga och stärka återhämtningsförmågan?
 • Lugn- och ro systemet
 • Leva och inte bara överleva
 • Vikten av hälsotillstånd för inlärning/kommunikation/kreativitet/möjligheter (Polyvagalteorin)
 • Arbete med kroppsförnimmelser – behagliga/obehagliga
 • Självreglering
 • Vad krävs för hållbar förändring?
 • Resurser och stöd att komma ur stress
 • Kostens betydelse – stöd för hot systemet eller hälsan? Vatten
 • Återhämtningens betydelse, mental återhämtning – resilliens
 • Fysisk rörelse på recept – rörelse och motion
 • Kultur på recept
 • Mänskliga kontakter och support – sociala engagementssystemet – (Polyvagalteorin)
 • Andningens betydelse
 • Självbild – självkänsla – självförtroende
 • Mina försvarsmönster
 • Vuxna jag kontra barnjag
 • Jag styrt inifrån eller utifrån
 • Delpersonligheter – t.ex presteraren, ”the good girl/boy”
 • Skam/otillräcklighet- Sårbarhet
 • Handlett arbete med stresshantering
 • Var har jag fokus? Befria uppmärksamheten
 • Fysisk aktivitet och rörelse
 • Motivation/Målsättning/längtan kontra önskan/följa livsimpulser kontra stressimpulser
 • FLOW
 • Glädjens betydelse
 • Att arbeta med det sensoriska systemet – kroppens betydelse för återhämtning
 • Meditation och mindfulness
 • Inquiry – Självreflektion
 • Andningsövningar – medvetenhet om andningen
 • Avspänning och avslappningsövningar
 • Självmedkänsla
 • Nya hälsosamma rutiner
 • Naturen – Skogsbad – Naturbad
 • Komplementära metoder som yoga, qigong och dans
 • Långsamma rörelser/Neuromotorik
 • SMARTTEST för mål

Utbildare och coacher

Santoshi Pörner är pedagog, diplomerad coach, rehabiliteringskonsult och hälsoutbildare med 20 års praktik av mindfulness. Hon är utbildad i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR i Stockholm. Santoshi har mångårig erfarenhet av arbete med mindfulness i arbete med stressproblematik, utbrändhet i arbetslivsrehabilitering och i egen praktik. Hon har specialkompetens inom området trauma och fördjupad stresshantering.

 

Marie Swartling Philip har lång erfarenhet av att leda kurser i mindfulness, stresshantering och personlig utveckling. Hon har jobbat mycket med arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsförmedlingen, inom vården och olika förtag i privat sektor. Hon är utbildad Mindfulnessintruktör och är i grunden beteendevetare och kommunikolog*. Hon har en magisterutbildning i Arbete och Hälsa från Karolinska Institutet där hennes examensarbete handlade om mindfulness i arbetslivet.

*Kommunikologi är en tvärgående metadisciplin. En kommunikolog är tränad i att identifiera vilka nycklar som leder till ett framgångsrikt förändringsarbete oavsett bransch och systemnivå; individ, grupp eller organisation.

Kursdatum

Boka utbildning

Program för personlig stresshantering

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 24 000 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 400 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor eller vill du veta mer om utbildningen?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.